Zuhal Demir bond in de kranten de kat de bel aan. Ze stelde op basis van het jaarverslag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) dat die nog 291 miljoen euro aan onterecht uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen moet terugvorderen. Het N-VA-kamerlid pleit voor een efficiënter systeem om misbruiken sneller op te sporen.

Vakbonden

Ze wees de vakbonden met de vinger, maar die reageerden dat Demir 'alle cijfers op een hoop' gooit. 'Demir schopt vandaag wild om zich heen', klinkt het in een gezamenlijk persbericht. 'Daarvoor misbruikt ze cijfers en schuwt ze geen enkele truc.'

De bonden wijzen erop dat het om gecumuleerde bedragen gaat, en dat een deel van de bedragen geen betrekking heeft op werkloosheidsuitkeringen, maar op bijvoorbeeld fraude bij dienstenchequebedrijven.

Dat de bonden verantwoordelijk zouden zijn voor de onterechte uitbetalingen, omdat zij de uitbetalingsinstellingen zijn, wordt ook betwist. De bonden gaan preventief tewerk, onder meer door gegevensbanken te kruisen, klinkt het. 'Net de preventieve checks verklaren voor een zeer groot deel waarom foutief uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen aan de oppervlakte komen'.

Bart Tommelein (Open VLD), Belga Image
Bart Tommelein (Open VLD) © Belga Image

De bonden wijzen er nog op dat hun uitbetalingsinstellingen pas kunnen overgaan tot betaling van een werkloosheidsuitkering nadat daarvoor toestemming is gekomen van de RVA. 'Op basis van haar misleidend discours besluit Demir dat we de uitbetaling maar beter toevertrouwen aan een overheidsinstantie', besluiten de bonden. 'Ze vergeet daarbij dat er nu al zo'n instantie bestaat: de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Die meer fouten maakt en een pak duurder is.'

Efficiënter

Ook Kamerlid Stefaan Vercamer (CD&V) zei dat de cijfers van Demir op alle RVA-uitkeringen slaan. Nu reageert ook staatssecretaris Bart Tommelein (Open VLD). Hij heeft, net als Vercamer, woorden van lof voor de RVA. Open VLD is net als CD&V partner van N-VA in de Vlaamse en federale regeringen.

'Sinds 2010 worden er elk jaar minder onterechte uitkeringen toegekend. Door preventieve controles is het aantal inbreuken op vlak van cumulatie van werkloosheid en werken in loondienst gedaald van 17.130 in 2010 naar 3.225 in 2015, een daling van maar liefst 80 procent. In 2010 ging het nog om een bedrag van 13 miljoen euro, vorig jaar slechts 1 miljoen euro,' zegt Tommelein. 'Werken én een werkloosheidsuitkering ontvangen, is dankzij preventief databeheer dus bijna onmogelijk geworden.'

John Crombez, Belga Image
John Crombez © Belga Image

Het totaal ingevorderde bedrag steeg tussen 2010 en 2014 van 63 naar 69 miljoen euro. 'De uitstekende cijfers bewijzen de goede werking van de RVA en zijn controlediensten', aldus Tommelein. De staatssecretaris geeft wel toe dat het vaak moeilijk is om onterecht uitgekeerde bedragen terug te vorderen. 'Een kei kan je niet stropen. Daarom zetten we in op preventie. We moeten blijven inzetten op datamining en datamatching en verdergaan op de ingeslagen weg.'

Volgens John Crombez (SP.A), voormalig staatssecretaris voor Fraudebestrijding, is het bedrag dat Demir citeert, de som over een aantal jaren van verschillende uitbetalingen. 'Mevrouw Demir blijft maar onwaarheden vertellen in dit dossier', zei hij in Terzake op Canvas in een debat met Demir.

Volgens Crombez heeft Demir het evenmin bij het rechte eind als ze beweert dat 'de vakbonden het niet in hun portemonnee voelen als ze verkeerd uitbetalen'. Dat is feitelijk onjuist, zegt Crombez. 'Als de vakbonden een fout maken bij de uitbetaling moeten ze het zelf terugbetalen.'

Dat het cumulatief bedrag van onterechte betalingen stijgt, is logisch, vindt Crombez. 'Onterechte betalingen volledig vermijden is onmogelijk, dus komt er elk jaar een bedrag bij.' Het probleem neemt volgens de SP.A'er wel af. 'Onder andere door de databankkruising kunnen we sinds enkele jaren veel meer onterechte betalingen vermijden.' Ondanks wat de N-VA doet uitschijnen, zegt Crombez, 'kunnen we dus niet spreken over een toename van de fraude, alleen over een toename van de controle van fraude.'

Er worden meer onterechte uitbetalingen vermeden, en er worden meer onterechte betalingen teruggevorderd

RVA

Modernere technieken

Eerder had de RVA zelf al gereageerd door te zeggen dat de stijging van vaststellingen van onterechte uitbetalingen niet te maken heeft met fouten maar wel met een efficiëntere fraudebestrijding. De RVA wijst erop dat er meer gecontroleerd wordt, zowel vooraf als na de uitbetaling. 'Deze controles gebeuren meer en meer met moderne, efficiënte technieken en middelen en leveren daardoor meer en meer resultaat op', klinkt het. Er worden meer onterechte uitbetalingen vermeden, en er worden meer onterechte betalingen teruggevorderd.

De RVA wijst er bijvoorbeeld op dat er 22 soorten kruisingen van gegevensbanken waren in 2014. De extra controles die werden uitgevoerd, focusten op de gezinstoestand en op een eventuele cumul met ziekte-uitkeringen. Bovendien steeg het aantal controles op dienstencheque-ondernemingen: die leverden een terugvordering van meer dan 23 miljoen euro op, aldus de RVA. Volgens het jaarverslag stelde de RVA vorig jaar voor bijna 140 miljoen euro aan onterecht betaalde bedragen (niet alleen uitkeringen, maar bijvoorbeeld ook dienstencheques) vast. In 2011 ging het om nog 'maar' 93 miljoen euro. (Belga/KVDA)

Zuhal Demir bond in de kranten de kat de bel aan. Ze stelde op basis van het jaarverslag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) dat die nog 291 miljoen euro aan onterecht uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen moet terugvorderen. Het N-VA-kamerlid pleit voor een efficiënter systeem om misbruiken sneller op te sporen.Ze wees de vakbonden met de vinger, maar die reageerden dat Demir 'alle cijfers op een hoop' gooit. 'Demir schopt vandaag wild om zich heen', klinkt het in een gezamenlijk persbericht. 'Daarvoor misbruikt ze cijfers en schuwt ze geen enkele truc.'De bonden wijzen erop dat het om gecumuleerde bedragen gaat, en dat een deel van de bedragen geen betrekking heeft op werkloosheidsuitkeringen, maar op bijvoorbeeld fraude bij dienstenchequebedrijven. Dat de bonden verantwoordelijk zouden zijn voor de onterechte uitbetalingen, omdat zij de uitbetalingsinstellingen zijn, wordt ook betwist. De bonden gaan preventief tewerk, onder meer door gegevensbanken te kruisen, klinkt het. 'Net de preventieve checks verklaren voor een zeer groot deel waarom foutief uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen aan de oppervlakte komen'. De bonden wijzen er nog op dat hun uitbetalingsinstellingen pas kunnen overgaan tot betaling van een werkloosheidsuitkering nadat daarvoor toestemming is gekomen van de RVA. 'Op basis van haar misleidend discours besluit Demir dat we de uitbetaling maar beter toevertrouwen aan een overheidsinstantie', besluiten de bonden. 'Ze vergeet daarbij dat er nu al zo'n instantie bestaat: de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Die meer fouten maakt en een pak duurder is.' Ook Kamerlid Stefaan Vercamer (CD&V) zei dat de cijfers van Demir op alle RVA-uitkeringen slaan. Nu reageert ook staatssecretaris Bart Tommelein (Open VLD). Hij heeft, net als Vercamer, woorden van lof voor de RVA. Open VLD is net als CD&V partner van N-VA in de Vlaamse en federale regeringen.'Sinds 2010 worden er elk jaar minder onterechte uitkeringen toegekend. Door preventieve controles is het aantal inbreuken op vlak van cumulatie van werkloosheid en werken in loondienst gedaald van 17.130 in 2010 naar 3.225 in 2015, een daling van maar liefst 80 procent. In 2010 ging het nog om een bedrag van 13 miljoen euro, vorig jaar slechts 1 miljoen euro,' zegt Tommelein. 'Werken én een werkloosheidsuitkering ontvangen, is dankzij preventief databeheer dus bijna onmogelijk geworden.' Het totaal ingevorderde bedrag steeg tussen 2010 en 2014 van 63 naar 69 miljoen euro. 'De uitstekende cijfers bewijzen de goede werking van de RVA en zijn controlediensten', aldus Tommelein. De staatssecretaris geeft wel toe dat het vaak moeilijk is om onterecht uitgekeerde bedragen terug te vorderen. 'Een kei kan je niet stropen. Daarom zetten we in op preventie. We moeten blijven inzetten op datamining en datamatching en verdergaan op de ingeslagen weg.'Volgens John Crombez (SP.A), voormalig staatssecretaris voor Fraudebestrijding, is het bedrag dat Demir citeert, de som over een aantal jaren van verschillende uitbetalingen. 'Mevrouw Demir blijft maar onwaarheden vertellen in dit dossier', zei hij in Terzake op Canvas in een debat met Demir.Volgens Crombez heeft Demir het evenmin bij het rechte eind als ze beweert dat 'de vakbonden het niet in hun portemonnee voelen als ze verkeerd uitbetalen'. Dat is feitelijk onjuist, zegt Crombez. 'Als de vakbonden een fout maken bij de uitbetaling moeten ze het zelf terugbetalen.' Dat het cumulatief bedrag van onterechte betalingen stijgt, is logisch, vindt Crombez. 'Onterechte betalingen volledig vermijden is onmogelijk, dus komt er elk jaar een bedrag bij.' Het probleem neemt volgens de SP.A'er wel af. 'Onder andere door de databankkruising kunnen we sinds enkele jaren veel meer onterechte betalingen vermijden.' Ondanks wat de N-VA doet uitschijnen, zegt Crombez, 'kunnen we dus niet spreken over een toename van de fraude, alleen over een toename van de controle van fraude.'Eerder had de RVA zelf al gereageerd door te zeggen dat de stijging van vaststellingen van onterechte uitbetalingen niet te maken heeft met fouten maar wel met een efficiëntere fraudebestrijding. De RVA wijst erop dat er meer gecontroleerd wordt, zowel vooraf als na de uitbetaling. 'Deze controles gebeuren meer en meer met moderne, efficiënte technieken en middelen en leveren daardoor meer en meer resultaat op', klinkt het. Er worden meer onterechte uitbetalingen vermeden, en er worden meer onterechte betalingen teruggevorderd. De RVA wijst er bijvoorbeeld op dat er 22 soorten kruisingen van gegevensbanken waren in 2014. De extra controles die werden uitgevoerd, focusten op de gezinstoestand en op een eventuele cumul met ziekte-uitkeringen. Bovendien steeg het aantal controles op dienstencheque-ondernemingen: die leverden een terugvordering van meer dan 23 miljoen euro op, aldus de RVA. Volgens het jaarverslag stelde de RVA vorig jaar voor bijna 140 miljoen euro aan onterecht betaalde bedragen (niet alleen uitkeringen, maar bijvoorbeeld ook dienstencheques) vast. In 2011 ging het om nog 'maar' 93 miljoen euro. (Belga/KVDA)