Verdyck benadrukt dat scholen een risicoanalyse moeten maken en daar komt heel wat bij kijken. 'Bovendien betekent de gefaseerde opstart dat collega's moeten lesgeven aan een aantal groepen, preteaching organiseren voor de leerlingen die niet naar school mogen komen, én de leerlingen op school ontvangen van ouders die niet zelf voor de opvang kunnen instaan. Dat vraagt heel wat van onze teams. Dit is geen gemakkelijke puzzel om te leggen', zegt ze.

Daarom is het goed dat scholen op vrijdag 15 mei kunnen opstarten om meteen een evaluatie te kunnen maken en bij te sturen tegen 18 mei.

Dat niet alle leerlingen op school terecht kunnen, is dubbel, zegt Verdyck. 'Uiteraard bereiken we liefst zoveel mogelijk leerlingen rechtstreeks via onze scholen. Het is dan ook goed dat in tegenstelling tot het eerdere advies ook drie leerjaren van het secundair onderwijs worden beoogd. We hopen dat daarbij ook naar OKAN-leerlingen gekeken kan worden', zegt Verdyck. 'Een grote zorg gaat uit naar de leerlingen die we vandaag niet bereiken. De veiligheid voor leraren en leerlingen staat voorop, maar we willen dit schooljaar voor niemand verloren laten gaan.'

Scholen maken zich ook zorgen over het kostenplaatje, terwijl evenementen om fondsen te werven zoals schoolfeesten geschrapt worden. 'We horen dat leerlingen vanaf twaalf jaar en leerkrachten een mondmasker zullen moeten dragen, maar scholen maken nog andere kosten zoals extra poetsbeurten, mobiele toiletten enzovoort.'

Het GO! bekijkt tot slot hoe scholen kunnen evalueren en het schooljaar goed kunnen afsluiten als niet alle leerlingen nog naar school zullen gaan. 'Het geeft ook aan dat we vandaag al moeten kijken naar de start van het volgende schooljaar om dit verder op te vangen.'

Verdyck benadrukt dat scholen een risicoanalyse moeten maken en daar komt heel wat bij kijken. 'Bovendien betekent de gefaseerde opstart dat collega's moeten lesgeven aan een aantal groepen, preteaching organiseren voor de leerlingen die niet naar school mogen komen, én de leerlingen op school ontvangen van ouders die niet zelf voor de opvang kunnen instaan. Dat vraagt heel wat van onze teams. Dit is geen gemakkelijke puzzel om te leggen', zegt ze. Daarom is het goed dat scholen op vrijdag 15 mei kunnen opstarten om meteen een evaluatie te kunnen maken en bij te sturen tegen 18 mei. Dat niet alle leerlingen op school terecht kunnen, is dubbel, zegt Verdyck. 'Uiteraard bereiken we liefst zoveel mogelijk leerlingen rechtstreeks via onze scholen. Het is dan ook goed dat in tegenstelling tot het eerdere advies ook drie leerjaren van het secundair onderwijs worden beoogd. We hopen dat daarbij ook naar OKAN-leerlingen gekeken kan worden', zegt Verdyck. 'Een grote zorg gaat uit naar de leerlingen die we vandaag niet bereiken. De veiligheid voor leraren en leerlingen staat voorop, maar we willen dit schooljaar voor niemand verloren laten gaan.' Scholen maken zich ook zorgen over het kostenplaatje, terwijl evenementen om fondsen te werven zoals schoolfeesten geschrapt worden. 'We horen dat leerlingen vanaf twaalf jaar en leerkrachten een mondmasker zullen moeten dragen, maar scholen maken nog andere kosten zoals extra poetsbeurten, mobiele toiletten enzovoort.' Het GO! bekijkt tot slot hoe scholen kunnen evalueren en het schooljaar goed kunnen afsluiten als niet alle leerlingen nog naar school zullen gaan. 'Het geeft ook aan dat we vandaag al moeten kijken naar de start van het volgende schooljaar om dit verder op te vangen.'