De amendementen hebben enerzijds betrekking op de ereloonsupplementen; het grootste meningsverschil tussen de minister en BVAS; en de derdebetalersregeling, die ook voor de andere representatieve artsenvereniging Het Kartel aangepast moet worden. Wat de ereloonsupplementen betreft, voorzien de amendementen dat de omschrijving van de dagziekenhuisopname in de commissie Artsen-Ziekenfondsen wordt overlegd en dat die commissie adviseert over elke bepaling die de ereloontoeslagen beoogt te regelen. De amendementen over de derdebetalersregeling voorzien dat de in ziekte- en invaliditeitsverzekering gangbare overlegprincipes worden gewaarborgd. Om de overlast voor de geneesheren te beperken zal rekening gehouden worden met de realiteit op het terrein van de invoering, voor elke zorgverlenersgroep, van het MyCareNet-systeem, dat ervoor zal zorgen dat men de verzekerbaarheid online kan nagaan en dat de aanrekening voor de zorgverleners zal vergemakkelijken. Tenslotte is de derdebetalersregeling niet van toepassing voor huisbezoeken van huisartsen. (DLA)

De amendementen hebben enerzijds betrekking op de ereloonsupplementen; het grootste meningsverschil tussen de minister en BVAS; en de derdebetalersregeling, die ook voor de andere representatieve artsenvereniging Het Kartel aangepast moet worden. Wat de ereloonsupplementen betreft, voorzien de amendementen dat de omschrijving van de dagziekenhuisopname in de commissie Artsen-Ziekenfondsen wordt overlegd en dat die commissie adviseert over elke bepaling die de ereloontoeslagen beoogt te regelen. De amendementen over de derdebetalersregeling voorzien dat de in ziekte- en invaliditeitsverzekering gangbare overlegprincipes worden gewaarborgd. Om de overlast voor de geneesheren te beperken zal rekening gehouden worden met de realiteit op het terrein van de invoering, voor elke zorgverlenersgroep, van het MyCareNet-systeem, dat ervoor zal zorgen dat men de verzekerbaarheid online kan nagaan en dat de aanrekening voor de zorgverleners zal vergemakkelijken. Tenslotte is de derdebetalersregeling niet van toepassing voor huisbezoeken van huisartsen. (DLA)