Bijna negen op tien ondervraagden had op het moment van de enquête (in 2016) betaald werk. De grootste verschillen zijn er bij de herkomst: 90,1 pct van de respondenten met een Belgische/EU-herkomst heeft werk tegenover 67,5 pct van de ondervraagden met een niet-EU-herkomst. Bij de niet werkenden waren de belangrijkste redenen: men zoekt werk (27,7 pct), men werkt niet om gezondheidsredenen of arbeidsongeschiktheid (23,7 pct) en men is huisvrouw/huisman (22,6 pct). Bijna 80 pct bevindt zich in een situatie waar beide partners werken, 17,5 pct maakt deel uit van een eenverdienergezin en 2,7 pct maakt deel uit van een gezin waar geen van beide partners werken. Dit verschilt voor de ondervraagden van niet-EU-herkomst: iets minder dan de helft van deze respondenten (47,4 pct) leeft in een tweeverdienergezin, 43,0 pct leeft in een eenverdienergezin en bijna één op tien (9,5 pct) leeft in een gezin waar niemand werkt. Deze cijfers hebben enkel betrekking op gezinnen die uit twee partners bestaan. Hoe hoger geschoold, hoe meer personen gebruik kunnen maken van gezinsvriendelijke maatregelen. Bij hen bepaalt de werkgever veel minder vaak het uurrooster. Zij kunnen ook vaker gebruik maken van ouderschapsverlof. Alleen het omzetten van overuren in vakantiedagen of het zelf kiezen van de vakantiedagen lukt minder goed bij hooggeschoolden. Een meerderheid van 75 procent van de ondervraagden geeft aan begrip te krijgen van hun werkgever bij familiale problemen. Van thuis uit werken (18 pct) en vanuit een satellietkantoor werken (7 pct) kan maar voor een klein deel van de ondervraagden. Bijna vier op tien werkende ondervraagden geeft aan dat men activiteiten van het gezin moet missen door de hoeveelheid tijd die men aan het werk moet besteden. Ook geeft 22 pct van de ondervraagden aan vaak emotioneel uitgeput thuis te komen van het werk. 78 pct van de ondervraagden vindt dat de eigen job heel goed te combineren is met het gezinsleven, 15 pct antwoordt neutraal en 6 pct vindt dat het helemaal niet goed te combineren is. Werken in een ploegensysteem maakt de combinatie gezin en werk moeilijker. (Belga)

Bijna negen op tien ondervraagden had op het moment van de enquête (in 2016) betaald werk. De grootste verschillen zijn er bij de herkomst: 90,1 pct van de respondenten met een Belgische/EU-herkomst heeft werk tegenover 67,5 pct van de ondervraagden met een niet-EU-herkomst. Bij de niet werkenden waren de belangrijkste redenen: men zoekt werk (27,7 pct), men werkt niet om gezondheidsredenen of arbeidsongeschiktheid (23,7 pct) en men is huisvrouw/huisman (22,6 pct). Bijna 80 pct bevindt zich in een situatie waar beide partners werken, 17,5 pct maakt deel uit van een eenverdienergezin en 2,7 pct maakt deel uit van een gezin waar geen van beide partners werken. Dit verschilt voor de ondervraagden van niet-EU-herkomst: iets minder dan de helft van deze respondenten (47,4 pct) leeft in een tweeverdienergezin, 43,0 pct leeft in een eenverdienergezin en bijna één op tien (9,5 pct) leeft in een gezin waar niemand werkt. Deze cijfers hebben enkel betrekking op gezinnen die uit twee partners bestaan. Hoe hoger geschoold, hoe meer personen gebruik kunnen maken van gezinsvriendelijke maatregelen. Bij hen bepaalt de werkgever veel minder vaak het uurrooster. Zij kunnen ook vaker gebruik maken van ouderschapsverlof. Alleen het omzetten van overuren in vakantiedagen of het zelf kiezen van de vakantiedagen lukt minder goed bij hooggeschoolden. Een meerderheid van 75 procent van de ondervraagden geeft aan begrip te krijgen van hun werkgever bij familiale problemen. Van thuis uit werken (18 pct) en vanuit een satellietkantoor werken (7 pct) kan maar voor een klein deel van de ondervraagden. Bijna vier op tien werkende ondervraagden geeft aan dat men activiteiten van het gezin moet missen door de hoeveelheid tijd die men aan het werk moet besteden. Ook geeft 22 pct van de ondervraagden aan vaak emotioneel uitgeput thuis te komen van het werk. 78 pct van de ondervraagden vindt dat de eigen job heel goed te combineren is met het gezinsleven, 15 pct antwoordt neutraal en 6 pct vindt dat het helemaal niet goed te combineren is. Werken in een ploegensysteem maakt de combinatie gezin en werk moeilijker. (Belga)