Odisee en Gezinsbond onderzochten de verkiezingsprogramma's en bevroegen politieke partijen over hun komend gezinsbeleid en de maatregelen voor gezinnen. Ze kwamen tot de vaststelling dat die programma's veel maatregelen voor gezinnen bevatten, maar dat die zeer versnipperd en gefragmenteerd zijn.

'Wie de voorstellen van de politieke partijen voor en over gezinnen wil kennen, zal goed moeten zoeken. Want het gezinsbeleid wordt in het algemeen erg breed benaderd', luidt het. Opvallend, zo zeggen beide organisaties, is het gebrek aan de reflex om beslissingen rond gezinsbeleid af te toetsen aan elk type gezin, de zogenaamde 'gezinsreflex'. Een expliciet gezinsbeleid, toegewezen aan één minister van Gezin met bijhorende administratie, blijft dan ook nodig.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Positief is de stijgende aandacht voor de combinatie van gezin en werk, zeggen Gezinsbond en Odisee. Zo lijkt er consensus over de uitbreiding van het geboorteverlof en zijn er nieuwe gezinsvriendelijke maatregelen richting bedrijven.

De partijen stellen daarnaast een breed scala aan maatregelen voor: van wensouderschap, over opvoedingsondersteuning, relatiebemiddeling, gezinshereniging tot financiële ondersteuning, zoals kinderbijslag.

Op 14 mei, op de vooravond van de Internationale Dag van het Gezin, organiseren Gezinsbond en Odisee een kopstukkendebat in Gent. 'Gezinnen en gezinsbeleid krijgen in de meeste verkiezingsprogramma's geen centrale plaats en krijgen tijdens deze verkiezingsperiode ook weinig aandacht in de media en de meeste stemtesten. We willen daarom tijdens ons kopstukkendebat met de verschillende partijen in gesprek gaan om te horen hoe zij rekening zullen houden met de realiteit van gezinnen en in welke mate deze realiteit hun beleid zal sturen.'