De inhoud van het akkoord is nog geheim. De bevoegde ministers Marie-Christine Marghem (federaal, MR), Joke Schauvliege (Vlaanderen, CD&V), Paul Furlan (Wallonië, PS) en Céline Fremault (Brussel, cdH) moeten nu terugkoppelen naar hun respectievelijke regeringen. Maandag is een persconferentie gepland.

Al zes jaar lukt het niet om een akkoord te vinden over de verdeling van de Belgische klimaatinspanningen. Zo moest afgesproken worden wie wat zou doen om, zoals Europa oplegt, de hoeveelheid broeikasgassen te verminderen met 15 procent tegen 2020 (vergeleken met 2005). Ook moet het aandeel hernieuwbare energie omhoog met 13 procent in diezelfde periode. Daarnaast raakten de overheden het niet eens over de verdeling van de inkomsten uit emissierechten (326 miljoen euro uit het verleden, gevolgd door 100 miljoen per jaar).

Ten slotte bleef er discussie over de bijdragen aan het klimaatfonds, waarmee de rijkere landen de armere vergoeden voor de uitstoot van broeikasgassen uit het verleden. Verschillende ministers lieten de voorbije weken weten dat ze een akkoord wilden bereiken. Zonder dat dreigde België een slecht figuur te slaan op de klimaattop in Parijs, die eind november van start gaat.(Belga/NSK)

De inhoud van het akkoord is nog geheim. De bevoegde ministers Marie-Christine Marghem (federaal, MR), Joke Schauvliege (Vlaanderen, CD&V), Paul Furlan (Wallonië, PS) en Céline Fremault (Brussel, cdH) moeten nu terugkoppelen naar hun respectievelijke regeringen. Maandag is een persconferentie gepland. Al zes jaar lukt het niet om een akkoord te vinden over de verdeling van de Belgische klimaatinspanningen. Zo moest afgesproken worden wie wat zou doen om, zoals Europa oplegt, de hoeveelheid broeikasgassen te verminderen met 15 procent tegen 2020 (vergeleken met 2005). Ook moet het aandeel hernieuwbare energie omhoog met 13 procent in diezelfde periode. Daarnaast raakten de overheden het niet eens over de verdeling van de inkomsten uit emissierechten (326 miljoen euro uit het verleden, gevolgd door 100 miljoen per jaar).Ten slotte bleef er discussie over de bijdragen aan het klimaatfonds, waarmee de rijkere landen de armere vergoeden voor de uitstoot van broeikasgassen uit het verleden. Verschillende ministers lieten de voorbije weken weten dat ze een akkoord wilden bereiken. Zonder dat dreigde België een slecht figuur te slaan op de klimaattop in Parijs, die eind november van start gaat.(Belga/NSK)