Een gerechtsdeurwaarder is niet echt geliefd, integendeel. Maar het beeld is volgens de federatie te eenzijdig. "Het is een ministerieel ambtenaar die de menselijke kant van justitie vertegenwoordigt en die erover moet waken dat het evenwicht gehandhaafd blijft". Het menselijk aspect is zeer belangrijk, aldus de NKGB, die erop wijst dat de inbeslagnames slechts een klein deel van het werk van een gerechtsdeurwaarder uitmaken. Vorig jaar verplaatsten de gerechtsdeurwaarders zich meer dan 2,1 miljoen keer om rechtsonderhorigen te ontmoeten. Meer dan 1 miljoen mensen consulteerden een kantoor en er werden meer dan 2 miljoen akten opgesteld. Ook op financieel vlak spelen de gerechtsdeurwaarders een belangrijke rol. Het voorbije jaar inden ze meer dan 330 miljoen euro voor de staat aan directe belastingen en BTW. Het beroep wordt vooral door mannen uitgeoefend, slechts 13 pct van de gerechtsdeurwaarders is een vrouw. (KAV)

Een gerechtsdeurwaarder is niet echt geliefd, integendeel. Maar het beeld is volgens de federatie te eenzijdig. "Het is een ministerieel ambtenaar die de menselijke kant van justitie vertegenwoordigt en die erover moet waken dat het evenwicht gehandhaafd blijft". Het menselijk aspect is zeer belangrijk, aldus de NKGB, die erop wijst dat de inbeslagnames slechts een klein deel van het werk van een gerechtsdeurwaarder uitmaken. Vorig jaar verplaatsten de gerechtsdeurwaarders zich meer dan 2,1 miljoen keer om rechtsonderhorigen te ontmoeten. Meer dan 1 miljoen mensen consulteerden een kantoor en er werden meer dan 2 miljoen akten opgesteld. Ook op financieel vlak spelen de gerechtsdeurwaarders een belangrijke rol. Het voorbije jaar inden ze meer dan 330 miljoen euro voor de staat aan directe belastingen en BTW. Het beroep wordt vooral door mannen uitgeoefend, slechts 13 pct van de gerechtsdeurwaarders is een vrouw. (KAV)