Het gerecht in Gent hield eerder al themazittingen rond onder meer sluikstorten, geluidsoverlast en huisjesmelkerij. Door de overtreders samen voor de rechter te brengen, wordt het vervolgingsbeleid extra in de verf gezet. Dinsdag moet een tiental beklaagden zich verantwoorden voor inbreuken op het jachtdecreet of op de wet op het dierenwelzijn, meldt het Gentse parket. Het gaat onder meer om illegale vangst van vinken, het vervalsen van ringen voor vogels, het vangen voor consumptie en de vergiftiging van vogels. (JDH)

Het gerecht in Gent hield eerder al themazittingen rond onder meer sluikstorten, geluidsoverlast en huisjesmelkerij. Door de overtreders samen voor de rechter te brengen, wordt het vervolgingsbeleid extra in de verf gezet. Dinsdag moet een tiental beklaagden zich verantwoorden voor inbreuken op het jachtdecreet of op de wet op het dierenwelzijn, meldt het Gentse parket. Het gaat onder meer om illegale vangst van vinken, het vervalsen van ringen voor vogels, het vangen voor consumptie en de vergiftiging van vogels. (JDH)