De VMM vergeleek op twintig strategisch gekozen punten de luchtkwaliteit voor en na de invoering van het circulatieplan in april van 2017. Overal daalden de NO2-waarden significant, met de omgeving van knippen en autoluwe straten in het stadscentrum als uitschieters. Zo daalde de gekalibreerde NO2-concentratie in de Phoenixstraat met 32 procent, tot 38,4 µg/m3. In de Lammerstraat tekent de VMM een daling van 28 procent op, in de Keizer Karelstraat gaat het om 25 procent. Het circulatieplan is een ingrijpend plan om doorgaand verkeer uit de Gentse binnenstad te weren. De maatregel lokte protest uit bij de Gentse middenstand en oppositie, maar schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) is tevreden met de resultaten. "Een betere luchtkwaliteit was een van de belangrijkste doelstellingen van het circulatieplan." Hij ziet bij een volgende legislatuur kansen om ook in de deelgemeenten aanpassingen door te voeren. Op enkele probleempunten op de ring blijft de daling namelijk zeer beperkt. De gekalibreerde NO2-concentraties (µg/m3) eindigen op de Martelaarslaan op 38,5 (een daling van 5 procent), op Palinghuizen op 38,8 (-2 procent), aan Dok-Zuid op 43,4 (-7 procent) en aan de Rooigemlaan 38,1 (-9 procent). Toch worden Europese grenswaarden voor schadelijke uitstoot in Gent nog steeds op twee punten niet gerespecteerd. Voor de invoering van het circulatieplan werd de EU-richtlijn en WHO-advieswaarde van 40 µg/m³ op negen van de twintig locaties overschreden. Schepen van milieu Tine Heyse (Groen) wil de luchtkwaliteit verder verbeteren. "Een volgende belangrijke stap is de invoering van een lage-emissiezone op 1 januari 2020 waarbij de meest vervuilende wagens geweerd zullen worden uit de stad." (Belga)

De VMM vergeleek op twintig strategisch gekozen punten de luchtkwaliteit voor en na de invoering van het circulatieplan in april van 2017. Overal daalden de NO2-waarden significant, met de omgeving van knippen en autoluwe straten in het stadscentrum als uitschieters. Zo daalde de gekalibreerde NO2-concentratie in de Phoenixstraat met 32 procent, tot 38,4 µg/m3. In de Lammerstraat tekent de VMM een daling van 28 procent op, in de Keizer Karelstraat gaat het om 25 procent. Het circulatieplan is een ingrijpend plan om doorgaand verkeer uit de Gentse binnenstad te weren. De maatregel lokte protest uit bij de Gentse middenstand en oppositie, maar schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) is tevreden met de resultaten. "Een betere luchtkwaliteit was een van de belangrijkste doelstellingen van het circulatieplan." Hij ziet bij een volgende legislatuur kansen om ook in de deelgemeenten aanpassingen door te voeren. Op enkele probleempunten op de ring blijft de daling namelijk zeer beperkt. De gekalibreerde NO2-concentraties (µg/m3) eindigen op de Martelaarslaan op 38,5 (een daling van 5 procent), op Palinghuizen op 38,8 (-2 procent), aan Dok-Zuid op 43,4 (-7 procent) en aan de Rooigemlaan 38,1 (-9 procent). Toch worden Europese grenswaarden voor schadelijke uitstoot in Gent nog steeds op twee punten niet gerespecteerd. Voor de invoering van het circulatieplan werd de EU-richtlijn en WHO-advieswaarde van 40 µg/m³ op negen van de twintig locaties overschreden. Schepen van milieu Tine Heyse (Groen) wil de luchtkwaliteit verder verbeteren. "Een volgende belangrijke stap is de invoering van een lage-emissiezone op 1 januari 2020 waarbij de meest vervuilende wagens geweerd zullen worden uit de stad." (Belga)