Diftar is de afkorting van gedifferentieerd Tarief. Met diftar betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval en volgens het principe "de vervuiler betaalt". Vlaamse gemeenten die gebruik maken van dit systeem scoren beduidend beter in het sorteren van afval. Zo blijkt uit een antwoord van minister Schauvliege op een parlementaire vraag dat Vlaamse gemeenten met diftarsysteem in 2010 slechts gemiddeld 112 kg restafval per inwoner ophaalden. Dat is 22,7 procent minder dan in de gemeenten zonder dat systeem, die gemiddeld strandden op 145 kg restafval per inwoner. De best scorende gemeente mét diftarsysteem is Rijkevorsel, dat slechts 69,56 kg restafval per inwoner produceerde. De best scorende gemeente zonder diftar is Herstappe met 79,88 kg restafval per inwoner. Vlaams parlementslid Tine Eerlingen roept de Vlaamse gemeenten op om zo veel mogelijk voor diftar te kiezen. "Diftar kent vooral succes wanneer de ganse stad of gemeente het systeem gebruikt, anders is de kostprijs vaak hoog. Het is daarom belangrijk dat gemeenten goed geïnformeerd worden over de voor- en nadelen, zodat ze de juiste keuze in hun afvalbeleid kunnen maken", aldus Eerlingen. (DRM)

Diftar is de afkorting van gedifferentieerd Tarief. Met diftar betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval en volgens het principe "de vervuiler betaalt". Vlaamse gemeenten die gebruik maken van dit systeem scoren beduidend beter in het sorteren van afval. Zo blijkt uit een antwoord van minister Schauvliege op een parlementaire vraag dat Vlaamse gemeenten met diftarsysteem in 2010 slechts gemiddeld 112 kg restafval per inwoner ophaalden. Dat is 22,7 procent minder dan in de gemeenten zonder dat systeem, die gemiddeld strandden op 145 kg restafval per inwoner. De best scorende gemeente mét diftarsysteem is Rijkevorsel, dat slechts 69,56 kg restafval per inwoner produceerde. De best scorende gemeente zonder diftar is Herstappe met 79,88 kg restafval per inwoner. Vlaams parlementslid Tine Eerlingen roept de Vlaamse gemeenten op om zo veel mogelijk voor diftar te kiezen. "Diftar kent vooral succes wanneer de ganse stad of gemeente het systeem gebruikt, anders is de kostprijs vaak hoog. Het is daarom belangrijk dat gemeenten goed geïnformeerd worden over de voor- en nadelen, zodat ze de juiste keuze in hun afvalbeleid kunnen maken", aldus Eerlingen. (DRM)