Er komt ook een verplichte niet-bindende test voorafgaand aan de start van de studie. Ook zullen de studenten die in het eerste jaar gemiddeld geen 10 op 20 halen, een gesprek krijgen waarbij een heroriëntering voorgesteld kan worden naar andere richtingen. Indien ze voor de heroriëntering kiezen, zullen ze niet als "bisser" beschouwd worden, aldus minister van Hoger Onderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel, Jean-Claude Marcourt. De Wallo-Brux-regering heeft nu de principes van de hervorming goedgekeurd. In de komende weken wordt de beslissing omgezet in voorstel van ontwerpdecreet. (KAV)

Er komt ook een verplichte niet-bindende test voorafgaand aan de start van de studie. Ook zullen de studenten die in het eerste jaar gemiddeld geen 10 op 20 halen, een gesprek krijgen waarbij een heroriëntering voorgesteld kan worden naar andere richtingen. Indien ze voor de heroriëntering kiezen, zullen ze niet als "bisser" beschouwd worden, aldus minister van Hoger Onderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel, Jean-Claude Marcourt. De Wallo-Brux-regering heeft nu de principes van de hervorming goedgekeurd. In de komende weken wordt de beslissing omgezet in voorstel van ontwerpdecreet. (KAV)