België is opnieuw gezakt op de jaarlijkse Global Gender Gap Index, of de index die gendergelijkheid meet. Ons land staat nu op de 31ste plaats, op een totaal van 144 landen. In 2014 was dat nog een tiende plaats. 'Deze ouderwetse regering mist duidelijk de empathie om de gevolgen van haar beleid op vrouwen in te schatten', zegt Groen-Kamerlid Evita Willaert. De partij roept de regering op om bij elke maatregel de impact op genderongelijkheid correct na te gaan, en indien nodig bij te sturen.

'Specifiek op het vlak van gezondheidszorg, politieke invloed en de loonkloof voor gelijk werk zetten we grote stappen achteruit. Deze mannenregering lijkt daar niet om te malen', aldus Willaert.

'Een hele reeks socio-economische maatregelen van deze regering treffen vrouwen onevenredig hard'

Evita Willaert, Groen

De Belgische score is sterk gedaald sinds 2014. 'Een hele reeks socio-economische maatregelen van deze regering treffen vrouwen onevenredig hard, zoals de verstrengde toegang tot een inschakelingsuitkering en het snijden in de uitkering van mensen die onvrijwillig deeltijds werken. Ook de besparing in de pensioenen wordt te sterk verhaald op vrouwen', stelt Willaert.

Groen roept de regering op om dringend werk te maken van een vrouwvriendelijker beleid en de gendertoets eindelijk serieus te nemen. 'De manier waarop deze regering genderongelijkheid weglacht is de schaamte voorbij', besluit Willaert.

Rwanda op plaats 4

België scoort in de Global Gender Gap Index wel zeer goed voor wat de kansen van vrouwen in het onderwijs betreft. Ons land staat er op een gedeelde eerste plaats, al moeten we die wel delen met 26 andere landen..

De rangschikking wordt opgemaakt door het World Economic Forum (WEF), dat zich hiervoor baseert op de mate waarin mannen en vrouwen dezelfde kansen krijgen tot bijvoorbeeld economische participatie, politieke invloed, gezondheid, onderwijs, enzovoort.

De Scandinavische landen voeren de rangschikking opnieuw aan: IJsland, Finland en Noorwegen zijn goed voor de top drie. Rwanda prijkt enigszins verrassend op 4 terwijl Zweden de top 5 vervolledigt. Syrië, Pakistan en Jemen sluiten de rij.

België is opnieuw gezakt op de jaarlijkse Global Gender Gap Index, of de index die gendergelijkheid meet. Ons land staat nu op de 31ste plaats, op een totaal van 144 landen. In 2014 was dat nog een tiende plaats. 'Deze ouderwetse regering mist duidelijk de empathie om de gevolgen van haar beleid op vrouwen in te schatten', zegt Groen-Kamerlid Evita Willaert. De partij roept de regering op om bij elke maatregel de impact op genderongelijkheid correct na te gaan, en indien nodig bij te sturen.'Specifiek op het vlak van gezondheidszorg, politieke invloed en de loonkloof voor gelijk werk zetten we grote stappen achteruit. Deze mannenregering lijkt daar niet om te malen', aldus Willaert. De Belgische score is sterk gedaald sinds 2014. 'Een hele reeks socio-economische maatregelen van deze regering treffen vrouwen onevenredig hard, zoals de verstrengde toegang tot een inschakelingsuitkering en het snijden in de uitkering van mensen die onvrijwillig deeltijds werken. Ook de besparing in de pensioenen wordt te sterk verhaald op vrouwen', stelt Willaert. Groen roept de regering op om dringend werk te maken van een vrouwvriendelijker beleid en de gendertoets eindelijk serieus te nemen. 'De manier waarop deze regering genderongelijkheid weglacht is de schaamte voorbij', besluit Willaert. België scoort in de Global Gender Gap Index wel zeer goed voor wat de kansen van vrouwen in het onderwijs betreft. Ons land staat er op een gedeelde eerste plaats, al moeten we die wel delen met 26 andere landen..De rangschikking wordt opgemaakt door het World Economic Forum (WEF), dat zich hiervoor baseert op de mate waarin mannen en vrouwen dezelfde kansen krijgen tot bijvoorbeeld economische participatie, politieke invloed, gezondheid, onderwijs, enzovoort. De Scandinavische landen voeren de rangschikking opnieuw aan: IJsland, Finland en Noorwegen zijn goed voor de top drie. Rwanda prijkt enigszins verrassend op 4 terwijl Zweden de top 5 vervolledigt. Syrië, Pakistan en Jemen sluiten de rij.