Nee, Geert Bourgeois is nog niet van plan om zijn bad te laten vollopen. 'Ga naar huis, laat uw bad vollopen en zet uw aderen open' luidde nochtans het advies van Bart De Wever aan Kris Peeters, die net als Bourgeois op het einde van zijn carrière in de nationale politiek de Europese lijst van zijn partij moet trekken. Het was slechts een verwijzing naar de oude Romeinse mores, maar veel mensen zagen er een zoveelste bewijs in van de hatelijkheid tussen De Wever en Peeters. Bourgeois lijkt zich van de commotie weinig aan te trekken. 'Die twee heren zouden beter eens samen een kop koffie gaan drinken', zegt hij op de beminnelijke toon die hem eigen is.
...