Tot de 24 urenstaking is opgeroepen door ACV en het socialistische ACOD, de grootste twee vakbonden bij het gevangenispersoneel. Ze klagen aan dat het niet opschiet met een aantal probleemdossiers, zoals de overbevolking van de gevangenissen, het personeelstekort en de gebrekkige infrastructuur. Vanaf 10.30 uur voerde een honderdtal leden van ACV actie voor het gebouw van de FOD Justitie. Rond de middag werd een elfkoppige delegatie van de groene vakbond ontvangen door de minister, aan wie de vakbondsleden hun grieven nog eens uitten. Ze maakten ook een bundel over aan de minister met daarin hun eisen voor de volgende federale regering.

'Gedaan wat ik kon'

Geens zelf verdedigde zijn legislatuur als minister van Justitie. 'Ik heb gewerkt als een zot voor jullie' en 'ik heb alles gedaan wat ik kon', reageerde hij. Zo benadrukte Geens onder meer dat er de laatste jaren steeds gemiddeld 500 cipiers werden aangeworven. 'We zitten nu eenmaal met een moeilijke arbeidsmarkt in Vlaanderen', aldus Geens. 'Er is weinig aan te doen dat mensen vertrekken naar onder meer de private bewakingssector, de politie en de douane.' Voorts wees de minister onder meer nog op de vele investeringen in gevangenissen en zei hij dat hij het statuut van het gevangenispersoneel heeft verdedigd. 'Ik kan geen mirakels verrichten, maar we zijn ver geraakt.'

Volgens ACV'er Frank Conings is het overleg verlopen zoals de bonden verwacht hadden. 'Hij heeft overlopen wat hij bereikt heeft', zegt hij. 'De minister heeft inderdaad een aantal verwezenlijkingen gedaan en dat is goed. Maar voor bepaalde grote probleemdossiers is er geen oplossing. Het zal aan de volgende minister zijn om die dossiers af te ronden.'

Tot de 24 urenstaking is opgeroepen door ACV en het socialistische ACOD, de grootste twee vakbonden bij het gevangenispersoneel. Ze klagen aan dat het niet opschiet met een aantal probleemdossiers, zoals de overbevolking van de gevangenissen, het personeelstekort en de gebrekkige infrastructuur. Vanaf 10.30 uur voerde een honderdtal leden van ACV actie voor het gebouw van de FOD Justitie. Rond de middag werd een elfkoppige delegatie van de groene vakbond ontvangen door de minister, aan wie de vakbondsleden hun grieven nog eens uitten. Ze maakten ook een bundel over aan de minister met daarin hun eisen voor de volgende federale regering.Geens zelf verdedigde zijn legislatuur als minister van Justitie. 'Ik heb gewerkt als een zot voor jullie' en 'ik heb alles gedaan wat ik kon', reageerde hij. Zo benadrukte Geens onder meer dat er de laatste jaren steeds gemiddeld 500 cipiers werden aangeworven. 'We zitten nu eenmaal met een moeilijke arbeidsmarkt in Vlaanderen', aldus Geens. 'Er is weinig aan te doen dat mensen vertrekken naar onder meer de private bewakingssector, de politie en de douane.' Voorts wees de minister onder meer nog op de vele investeringen in gevangenissen en zei hij dat hij het statuut van het gevangenispersoneel heeft verdedigd. 'Ik kan geen mirakels verrichten, maar we zijn ver geraakt.' Volgens ACV'er Frank Conings is het overleg verlopen zoals de bonden verwacht hadden. 'Hij heeft overlopen wat hij bereikt heeft', zegt hij. 'De minister heeft inderdaad een aantal verwezenlijkingen gedaan en dat is goed. Maar voor bepaalde grote probleemdossiers is er geen oplossing. Het zal aan de volgende minister zijn om die dossiers af te ronden.'