Vorige donderdag brachten de klimaatmarsen 12.000 jongeren op de been in het hele land. 'Als dit zo doorgaat, zullen we de nodige maatregelen nemen', beklemtoont Schyns. Als een student geweigerd wordt voor een examen, zal ze 'tijdig actie ondernemen', ook al is het vervelend dat het steeds dezelfde vakken zijn die de dupe zijn.

Schyns gelooft dat de studenten 'actief en toegewijd zijn, in tegenstelling tot het apathische beeld dat soms van hen wordt opgehangen'. Ze benadrukt wel dat ze ook de nodige 'verantwoordelijkheid aan de dag moeten leggen wat betreft hun schoolloopbaan'.

In een reactie laat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits weten dat er aan Vlaamse kant geen maatregelen komen voor klimaatspijbelaars die te veel ongewettigde afwezigheden verzameld hebben en daardoor uitgesloten worden van examens. 'Neen, want deze regel staat ook niet in de Vlaamse onderwijsregelgeving (codex secundair onderwijs of codex hoger onderwijs). Hoe leerlingen worden geëvalueerd staat in het schoolreglement of voor studenten in het onderwijs- en examenreglement van de instelling', stelt ze. 'Als je spijbelt als leerling in het leerplichtonderwijs, ben je problematisch afwezig. Het is aan de school en/of de centra voor leerlingenbegeleiding om samen met de ouders duidelijk te maken dat dit invloed kan hebben op je schoolloopbaan', vervolgt Crevits. 'Als student maakt de studierichting je duidelijk of je aanwezigheid verplicht is. Als je niet aanwezig kan zijn in de les, heb je ook de verantwoordelijkheid om dit te melden en de eventuele gevolgen hiervan te dragen.'

Vorige donderdag brachten de klimaatmarsen 12.000 jongeren op de been in het hele land. 'Als dit zo doorgaat, zullen we de nodige maatregelen nemen', beklemtoont Schyns. Als een student geweigerd wordt voor een examen, zal ze 'tijdig actie ondernemen', ook al is het vervelend dat het steeds dezelfde vakken zijn die de dupe zijn. Schyns gelooft dat de studenten 'actief en toegewijd zijn, in tegenstelling tot het apathische beeld dat soms van hen wordt opgehangen'. Ze benadrukt wel dat ze ook de nodige 'verantwoordelijkheid aan de dag moeten leggen wat betreft hun schoolloopbaan'. In een reactie laat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits weten dat er aan Vlaamse kant geen maatregelen komen voor klimaatspijbelaars die te veel ongewettigde afwezigheden verzameld hebben en daardoor uitgesloten worden van examens. 'Neen, want deze regel staat ook niet in de Vlaamse onderwijsregelgeving (codex secundair onderwijs of codex hoger onderwijs). Hoe leerlingen worden geëvalueerd staat in het schoolreglement of voor studenten in het onderwijs- en examenreglement van de instelling', stelt ze. 'Als je spijbelt als leerling in het leerplichtonderwijs, ben je problematisch afwezig. Het is aan de school en/of de centra voor leerlingenbegeleiding om samen met de ouders duidelijk te maken dat dit invloed kan hebben op je schoolloopbaan', vervolgt Crevits. 'Als student maakt de studierichting je duidelijk of je aanwezigheid verplicht is. Als je niet aanwezig kan zijn in de les, heb je ook de verantwoordelijkheid om dit te melden en de eventuele gevolgen hiervan te dragen.'