Er komt dan toch geen uitbreiding van de lijst met veilige landen waarvoor een versnelde asielprocedure geldt. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wilde zes bijkomende landen op die lijst, maar kreeg daarvoor een negatief advies van het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).

De lijst van veilige landen van herkomst bevat een reeks landen waar volgens België 'op duurzame wijze geen sprake is van vervolging en geen risico op ernstige schade bestaat.' Daardoor kan op zeer korte tijd beslist worden om de asielaanvraag niet in overweging te nemen. De betrokken asielzoekers kunnen in beroep gaan, maar moeten dan zelf duidelijk aantonen dat ze in eigen land niet veilig zijn.

EU-lidstaten

De lijst wordt jaarlijks herzien, maar blijft dit keer dus onveranderd. Ze bevat opnieuw enkel Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en India.

Francken had daar graag Armenië, Georgië, Moldavië, Senegal, Kameroen en Tunesië aan toegevoegd, maar dat leek het CGVS dus geen goed idee. Francken heeft beslist het advies van de dienst te volgen, ook al duiken de betrokken landen volgens hem wel op in de lijsten van sommige andere EU-lidstaten. (Belga/AVE)

Er komt dan toch geen uitbreiding van de lijst met veilige landen waarvoor een versnelde asielprocedure geldt. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wilde zes bijkomende landen op die lijst, maar kreeg daarvoor een negatief advies van het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).De lijst van veilige landen van herkomst bevat een reeks landen waar volgens België 'op duurzame wijze geen sprake is van vervolging en geen risico op ernstige schade bestaat.' Daardoor kan op zeer korte tijd beslist worden om de asielaanvraag niet in overweging te nemen. De betrokken asielzoekers kunnen in beroep gaan, maar moeten dan zelf duidelijk aantonen dat ze in eigen land niet veilig zijn.De lijst wordt jaarlijks herzien, maar blijft dit keer dus onveranderd. Ze bevat opnieuw enkel Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en India.Francken had daar graag Armenië, Georgië, Moldavië, Senegal, Kameroen en Tunesië aan toegevoegd, maar dat leek het CGVS dus geen goed idee. Francken heeft beslist het advies van de dienst te volgen, ook al duiken de betrokken landen volgens hem wel op in de lijsten van sommige andere EU-lidstaten. (Belga/AVE)