De voorbije vijf jaar gold een overgangsperiode. Die is nu voorbij, waardoor er een verbod geldt op pesticiden. Met andere woorden: de beheerders van bijvoorbeeld parken en bermen maar ook particulieren met een voetpad moeten andere manieren gebruiken om onkruid te verdelgen, zoals verhitten of trekken. (Belga)

De voorbije vijf jaar gold een overgangsperiode. Die is nu voorbij, waardoor er een verbod geldt op pesticiden. Met andere woorden: de beheerders van bijvoorbeeld parken en bermen maar ook particulieren met een voetpad moeten andere manieren gebruiken om onkruid te verdelgen, zoals verhitten of trekken. (Belga)