Volgens de geheime dienst spelen andere factoren een rol wanneer jongeren besluiten om naar Syrië te gaan. Zo hebben het internet, meer bepaald de sociale media, en bestaande vriendschappen een invloed op de beslissing. AIVD zegt dat in Nederland sleutelfiguren met "bepaalde ervaring en ideologische charisma" wel een faciliterende rol kunnen spelen. Zo kunnen ze mensen wijzen op reisroutes, in contact brengen met contactpersonen en informatie leveren over veiligheid. "In Syrië zelf zijn wel mensen actief voor internationale jihadistische netwerken. Die hebben een bredere agenda dan alleen het verdrijven van Assad, bijvoorbeeld ook het plegen van aanslagen in het Westen", luidt het. De Nederlandse NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) verhoogde onlangs de terreurdreiging, nadat bekend raakte dat ongeveer 100 Nederlandse jongeren naar Syrië zouden zijn afgereisd. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn voor een aanslag, is het volgens NCTV mogelijk dat jihadstrijders die terugkeren in Nederland wel een aanslag willen plegen. Bij een grootscheepse actie tegen Syrië-ronselaars van het federaal parket zijn in België dinsdagochtend bij een vijftigtal huiszoekingen 6 personen opgepakt. De actie kadert in een gerechtelijk onderzoek dat sinds februari 2012 loopt naar de extremistische moslimorganisatie Sharia4Belgium. (Belga)

Volgens de geheime dienst spelen andere factoren een rol wanneer jongeren besluiten om naar Syrië te gaan. Zo hebben het internet, meer bepaald de sociale media, en bestaande vriendschappen een invloed op de beslissing. AIVD zegt dat in Nederland sleutelfiguren met "bepaalde ervaring en ideologische charisma" wel een faciliterende rol kunnen spelen. Zo kunnen ze mensen wijzen op reisroutes, in contact brengen met contactpersonen en informatie leveren over veiligheid. "In Syrië zelf zijn wel mensen actief voor internationale jihadistische netwerken. Die hebben een bredere agenda dan alleen het verdrijven van Assad, bijvoorbeeld ook het plegen van aanslagen in het Westen", luidt het. De Nederlandse NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) verhoogde onlangs de terreurdreiging, nadat bekend raakte dat ongeveer 100 Nederlandse jongeren naar Syrië zouden zijn afgereisd. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn voor een aanslag, is het volgens NCTV mogelijk dat jihadstrijders die terugkeren in Nederland wel een aanslag willen plegen. Bij een grootscheepse actie tegen Syrië-ronselaars van het federaal parket zijn in België dinsdagochtend bij een vijftigtal huiszoekingen 6 personen opgepakt. De actie kadert in een gerechtelijk onderzoek dat sinds februari 2012 loopt naar de extremistische moslimorganisatie Sharia4Belgium. (Belga)