Gisteren legde de Vlaamse regering haar klimaatplan met maatregelen voor 2030 op tafel, maar het is nu al duidelijk dat ze haar klimaatdoelen tegen eind 2020 niet zal halen. De CO2-uitstoot zou daar tegen eind volgend jaar met 15,7 procent gedaald moeten zijn tegenover het referentiejaar 2005. Volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) lukt dat niet. Als ons land onder de lat gaat, kan Europa boetes opleggen die worden doorgerekend aan de gewesten. Vlaanderen kan de boete nog vermijden door volgend jaar uitstootrechten te kopen van landen die nog CO2-budget op overschot hebben. Op basis van de huidige raming moet Vlaanderen nog voor 42 miljoen euro uitstootrechten in het buitenland kopen om zijn tekort te compenseren. Verder lijkt Vlaanderen ook de groenestroomdoelstellingen niet te halen. Om sancties te vermijden kan de regering capaciteit kopen van Wallonië, dat meer hernieuwbare energie produceert dan afgesproken. Daarnaast moet Vlaanderen ook in het buitenland rechten aankopen om het gebrek aan groene stroom te compenseren. De SERV schat dat de kostprijs daarvan kan oplopen tot 318 miljoen euro. Voor het niet halen van de doelstellingen voor energiebesparing kan de Europese Commissie ook nog een inbreukprocedure opstarten, met mogelijk een boete van 73 miljoen euro. De SERV benadrukt dat het niet bij een eenmalige factuur zal blijven. De 433 miljoen euro is een richtbedrag voor 2020. Sommige kosten keren jaarlijks terug zolang we de doelen niet halen. (Belga)

Gisteren legde de Vlaamse regering haar klimaatplan met maatregelen voor 2030 op tafel, maar het is nu al duidelijk dat ze haar klimaatdoelen tegen eind 2020 niet zal halen. De CO2-uitstoot zou daar tegen eind volgend jaar met 15,7 procent gedaald moeten zijn tegenover het referentiejaar 2005. Volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) lukt dat niet. Als ons land onder de lat gaat, kan Europa boetes opleggen die worden doorgerekend aan de gewesten. Vlaanderen kan de boete nog vermijden door volgend jaar uitstootrechten te kopen van landen die nog CO2-budget op overschot hebben. Op basis van de huidige raming moet Vlaanderen nog voor 42 miljoen euro uitstootrechten in het buitenland kopen om zijn tekort te compenseren. Verder lijkt Vlaanderen ook de groenestroomdoelstellingen niet te halen. Om sancties te vermijden kan de regering capaciteit kopen van Wallonië, dat meer hernieuwbare energie produceert dan afgesproken. Daarnaast moet Vlaanderen ook in het buitenland rechten aankopen om het gebrek aan groene stroom te compenseren. De SERV schat dat de kostprijs daarvan kan oplopen tot 318 miljoen euro. Voor het niet halen van de doelstellingen voor energiebesparing kan de Europese Commissie ook nog een inbreukprocedure opstarten, met mogelijk een boete van 73 miljoen euro. De SERV benadrukt dat het niet bij een eenmalige factuur zal blijven. De 433 miljoen euro is een richtbedrag voor 2020. Sommige kosten keren jaarlijks terug zolang we de doelen niet halen. (Belga)