Dierenrechtenorganisatie GAIA dagvaardt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Volgens GAIA zijn de vergunningen die het FAVV jaarlijks afgeeft voor tijdelijke slachthuizen voor onverdoofd slachten 'onterecht'. Dat meldt de dierenrechtenorganisatie donderdag in een persbericht.

Naar aanleiding van het Offerfeest kunnen tijdelijke slachtinrichtingen een vergunning krijgen van het FAVV om er schapen onverdoofd te slachten. De slachthuizen blijven een à twee dagen operatief en dan sluiten ze de deuren. GAIA hekelt de vergunningen die het Federaal Voedselagentschap afgeeft omdat de slachthuizen volgens de dierenrechtenorganisatie 'onmogelijk kunnen voldoen aan het begrip 'slachthuis' zoals opgenomen is in de dwingende Europese regelgeving.'

GAIA spande eerder al rechtszaken aan tegen de tijdelijke slachthuizen in Genk en Beringen. Voorzitter Michel Vandenbosch zegt in het persbericht dat de tijdelijke slachtinrichtingen ook voor extra dierenleed zorgen. 'Los van het dierenleed dat onverdoofd slachten ook in reguliere slachthuizen veroorzaakt, leert de praktijk dat in pop-upslachthuizen extra dierenleed veroorzaakt wordt, bovenop al het lijden dat schapen, die onverdoofd geslacht worden, reeds ondergaan.'

Verder zegt GAIA dat het FAVV bepaalde criteria voor een erkenning als 'niet van toepassing' wegschrijft en dat er geen nacontrole van de tijdelijke slachthuizen is. GAIA krijgt steun van de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV). De federatie zegt dat de eisen waaraan de tijdelijke slachtinrichtingen moeten voldoen, minder strikt zijn waardoor ze een vorm van oneerlijke concurrentie zijn voor de traditionele slachthuizen.

Voedselagentschap: 'Wacht oordeel rechter af'

Het Federaal Voedselagentschap reageert verbaasd op het nieuws dat het agentschap door dierenrechtenorganisatie GAIA wordt gedagvaard, omdat het jaarlijks erkenningen verleent aan tijdelijke slachtvloeren naar aanleiding van het Offerfeest. 'Wij maken geen onderscheid tussen tijdelijke slachtvloeren of slachthuizen. De regelgeving wordt overal op dezelfde manier toegepast', zegt woordvoerster Katrien Beulens.

Het voedselagentschap controleert gewone en tijdelijke slachtvloeren vóór er effectief geslacht wordt, waarna ze een voorwaardelijke erkenning krijgen, legt Buelens uit. Normaal gebeurt na drie maanden een 'nacontrole', die dan tot een definitieve erkenning moet leiden. 'Maar dat kan hier niet, gezien de tijdelijke slachtvloeren er dan al niet meer zijn', klinkt het. Wat er met de tijdelijke inrichtingen moet gebeuren als de rechter GAIA gelijk geeft, is volgens het FAVV niet duidelijk. 'Wij wachten het oordeel van de rechter af', besluit Beulens.

Dierenrechtenorganisatie GAIA dagvaardt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Volgens GAIA zijn de vergunningen die het FAVV jaarlijks afgeeft voor tijdelijke slachthuizen voor onverdoofd slachten 'onterecht'. Dat meldt de dierenrechtenorganisatie donderdag in een persbericht.Naar aanleiding van het Offerfeest kunnen tijdelijke slachtinrichtingen een vergunning krijgen van het FAVV om er schapen onverdoofd te slachten. De slachthuizen blijven een à twee dagen operatief en dan sluiten ze de deuren. GAIA hekelt de vergunningen die het Federaal Voedselagentschap afgeeft omdat de slachthuizen volgens de dierenrechtenorganisatie 'onmogelijk kunnen voldoen aan het begrip 'slachthuis' zoals opgenomen is in de dwingende Europese regelgeving.' GAIA spande eerder al rechtszaken aan tegen de tijdelijke slachthuizen in Genk en Beringen. Voorzitter Michel Vandenbosch zegt in het persbericht dat de tijdelijke slachtinrichtingen ook voor extra dierenleed zorgen. 'Los van het dierenleed dat onverdoofd slachten ook in reguliere slachthuizen veroorzaakt, leert de praktijk dat in pop-upslachthuizen extra dierenleed veroorzaakt wordt, bovenop al het lijden dat schapen, die onverdoofd geslacht worden, reeds ondergaan.'Verder zegt GAIA dat het FAVV bepaalde criteria voor een erkenning als 'niet van toepassing' wegschrijft en dat er geen nacontrole van de tijdelijke slachthuizen is. GAIA krijgt steun van de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV). De federatie zegt dat de eisen waaraan de tijdelijke slachtinrichtingen moeten voldoen, minder strikt zijn waardoor ze een vorm van oneerlijke concurrentie zijn voor de traditionele slachthuizen.Het Federaal Voedselagentschap reageert verbaasd op het nieuws dat het agentschap door dierenrechtenorganisatie GAIA wordt gedagvaard, omdat het jaarlijks erkenningen verleent aan tijdelijke slachtvloeren naar aanleiding van het Offerfeest. 'Wij maken geen onderscheid tussen tijdelijke slachtvloeren of slachthuizen. De regelgeving wordt overal op dezelfde manier toegepast', zegt woordvoerster Katrien Beulens.Het voedselagentschap controleert gewone en tijdelijke slachtvloeren vóór er effectief geslacht wordt, waarna ze een voorwaardelijke erkenning krijgen, legt Buelens uit. Normaal gebeurt na drie maanden een 'nacontrole', die dan tot een definitieve erkenning moet leiden. 'Maar dat kan hier niet, gezien de tijdelijke slachtvloeren er dan al niet meer zijn', klinkt het. Wat er met de tijdelijke inrichtingen moet gebeuren als de rechter GAIA gelijk geeft, is volgens het FAVV niet duidelijk. 'Wij wachten het oordeel van de rechter af', besluit Beulens.