Terwijl in een eerdere versie nog sprake was van een oproep tot onmiddellijke actie is er in de meest recente versie enkel nog sprake van "zinvolle en effectieve actie" om de klimaatopwarming onder de 1,5 graad Celsius te houden. Daarnaast werd er ook geen vooruitgang geboekt in het vastleggen van een datum voor het bereiken van de netto nul-uitstoot. In een eerdere versie werd 2050 naar voren geschoven, maar die verwijzing is in de latere versie niet meer opgenomen. Ten slotte, lijkt er ook nog geen akkoord in zicht voor het uitfaseren van de subsidies voor fossiele brandstoffen. Ook daar wordt geen richtdatum naar voren geschoven, terwijl er in een eerdere versie sprake was van 2025. Zondag debatteren de staatshoofden en regeringsleiders verder. (Belga)

Terwijl in een eerdere versie nog sprake was van een oproep tot onmiddellijke actie is er in de meest recente versie enkel nog sprake van "zinvolle en effectieve actie" om de klimaatopwarming onder de 1,5 graad Celsius te houden. Daarnaast werd er ook geen vooruitgang geboekt in het vastleggen van een datum voor het bereiken van de netto nul-uitstoot. In een eerdere versie werd 2050 naar voren geschoven, maar die verwijzing is in de latere versie niet meer opgenomen. Ten slotte, lijkt er ook nog geen akkoord in zicht voor het uitfaseren van de subsidies voor fossiele brandstoffen. Ook daar wordt geen richtdatum naar voren geschoven, terwijl er in een eerdere versie sprake was van 2025. Zondag debatteren de staatshoofden en regeringsleiders verder. (Belga)