Na enkele symbolische vaccinaties in 2020 begint de echte uitrol van het coronavaccin deze week in de woonzorgcentra. In de loop van januari zouden alle bewoners van de rusthuizen een eerste dosis toegediend moeten krijgen. Volgens Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA) is er iets loos met de strategie van de overheid. 'Is de keuze om iedereen in de rusthuizen in te enten ingegeven door louter rationele overwegingen, of speelt gewetenswroeging hier een grotere rol in?'
...

Na enkele symbolische vaccinaties in 2020 begint de echte uitrol van het coronavaccin deze week in de woonzorgcentra. In de loop van januari zouden alle bewoners van de rusthuizen een eerste dosis toegediend moeten krijgen. Volgens Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA) is er iets loos met de strategie van de overheid. 'Is de keuze om iedereen in de rusthuizen in te enten ingegeven door louter rationele overwegingen, of speelt gewetenswroeging hier een grotere rol in?'Hoe bedoelt u? Frieda Gijbels: In de rusthuizen zijn er al veel haarden geweest. Er is ongetwijfeld al een behoorlijke immuniteit opgebouwd. Interessant is een advies van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van 2009, dat aangeeft om mensen met een natuurlijke weerstand te deprioriteren bij vaccinatie.De klok tikt. Hebben we wel de tijd om te controleren wie wel en wie niet immuun is? Gijbels: Ik hoor inderdaad dat het te veel tijd en middelen zou kosten om die mensen te selecteren. De vraag is of dat argument overeind blijft wanneer er vaccinschaarste is. De tijd die we nu moeten doorbrengen met wachten op vaccins kan nuttig worden besteed door antistoffen op te sporen. Stel dat de vaccinlevering plots op zich laat wachten. Het zou onvergeeflijk zijn als het zorgpersoneel dan langer moet wachten op een vaccin. Zeker als er nog een derde golf op ons af zou komen.Hoe wilt u dat dan doen? Gijbels: Als ik me niet vergis, is er nog steeds een behoorlijke voorraad van serologische tests aanwezig. Daarmee kunnen we zien of iemand al covid-19 heeft gehad. We hébben middelen om de epidemie te monitoren, maar we werpen ze niet ten volle in de strijd. Ik vind dat niet aanvaardbaar.Wat weten we over de immuniteit vandaag? Gijbels: Als we uitgaan van de steekproeven bij bloeddonoren, dan zou ongeveer 14 procent van de bevolking antistoffen hebben tegen het nieuwe coronavirus. Er zijn grote verschillen tussen de regio's. In Vlaanderen gaat het om 10 procent, in Wallonië om 18 procent en in Brussel om 26 procent. Aangezien de hoeveelheid vaccins voorlopig nog beperkt is, lijkt het me logisch om eerst alleen degenen te vaccineren die nog geen natuurlijke weerstand hebben opgebouwd. Het vaccineren van een strategisch uitgekozen 50 procent in Vlaanderen of 35 procent in Brussel kan dan leiden tot de gewenste 60 à 70 procent gevaccineerden om groepsimmuniteit te bereiken.U neemt ook het testbeleid op de korrel. Gijbels: Ik vrees dat we te weinig testen. De positiviteitsratio (het aandeel positieve tests op het geheel aan uitvoerde tests, nvdr) blijft hoger in Wallonië dan in Vlaanderen, terwijl het aantal tests er relatief lager blijft. Ik hoor niets van initiatieven om die ratio verder naar beneden te krijgen. Nochtans is er testcapaciteit zat. En waarom worden de afvalwatergegevens niet gepubliceerd? Ook dat is een bijkomend middel om besmettingshaarden in kaart te brengen. Al sinds juni ondervraag ik de bevoegde ministers daarover, en nooit kreeg ik een afdoend antwoord. Nochtans zou Sciensano die gegevens gaan verwerken en gebruiken. Op één publicatie na is er nooit gevolg aan gegeven.