Vlaams volksvertegenwoordiger en voormalig Vlaams en federaal minister Freya Van den Bossche is niet langer voorzitter van SP.A Oost-Vlaanderen. Een provinciaal congres besliste zaterdag unaniem om het voorzitterschap toe te kennen aan Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Van Malderen uit Dendermonde, de enige kandidaat voor die functie. Joris Vandenbroucke, Vlaams volksvertegenwoordiger uit Gent, en Anja Vanrobaeys, ambtenaar en vakbondsafgevaardigde uit Erpe Mere, zijn de twee ondervoorzitters.

Tijdens het provinciaal congres werd ook een actieplan goedgekeurd dat in het najaar met alle afdelingen zal worden besproken. 'Het versterken van de afdelingen, een intense bottum-up aanpak, het betrekken van jongeren en aanwezigheid op het terrein moeten SP.A in Oost-Vlaanderen maken tot de warme thuis voor iedereen die een eerlijke, duurzame en sociale samenleving voorstaat', zegt Van Malderen.

Afdelingen op plaatsen in landelijke gebieden waar maar een beperkt aantal verkozenen zijn, zullen versterkt worden door meer regionaal te werken. 'Dit met het oog om het aantal verkozenen daar op te drijven, zodat die werking op termijn weer beperkt kan worden.'

Als mandataris maakt Freya Van den Bossche in het provinciaal bestuur van SP.A enkel nog deel uit van het uitvoerend bestuur. Ze stelde zich geen kandidaat meer om zichzelf op te volgen. 'Ik dank Freya Van den Bossche voor de inzet van de voorbije jaren, de openheid met oog op partijvernieuwing en het onverkorte engagement om de kar te trekken van een sterke SP.A, ' aldus nog Van Malderen. (Belga/SD)

Tijdens het provinciaal congres werd ook een actieplan goedgekeurd dat in het najaar met alle afdelingen zal worden besproken. 'Het versterken van de afdelingen, een intense bottum-up aanpak, het betrekken van jongeren en aanwezigheid op het terrein moeten SP.A in Oost-Vlaanderen maken tot de warme thuis voor iedereen die een eerlijke, duurzame en sociale samenleving voorstaat', zegt Van Malderen. Afdelingen op plaatsen in landelijke gebieden waar maar een beperkt aantal verkozenen zijn, zullen versterkt worden door meer regionaal te werken. 'Dit met het oog om het aantal verkozenen daar op te drijven, zodat die werking op termijn weer beperkt kan worden.' Als mandataris maakt Freya Van den Bossche in het provinciaal bestuur van SP.A enkel nog deel uit van het uitvoerend bestuur. Ze stelde zich geen kandidaat meer om zichzelf op te volgen. 'Ik dank Freya Van den Bossche voor de inzet van de voorbije jaren, de openheid met oog op partijvernieuwing en het onverkorte engagement om de kar te trekken van een sterke SP.A, ' aldus nog Van Malderen. (Belga/SD)