Dat is vernomen bij ontslagnemend burgemeester Eric De Bruycker (Prolink) en blijkt uit de documenten die werden verstuurd voor de gemeenteraad van 8 mei. De Bruycker wil voorlopig niet reageren op de nieuwe keuze.

Na de verkiezingen in 2012 werd eerst tot driemaal toe Damien Thiéry voorgedragen, maar die voordrachten werden wegens schending van de taalwetten telkens verworpen door Vlaams minister Liesbeth Homans. Ook de Raad van State verwierp telkens zijn beroep tegen deze besluiten. Ook de nieuwe lokale verkiezingen, die de Franstalige meerderheid eind 2015 organiseerde, veranderden tijdens de derde beroepsprocedure niets aan het oordeel van de Raad van State.

De voordrachten van Damien Thiéry werden telkens verworpen door Vlaams minister Liesbeth Homans wegens schending van de taalwetten.

In 2015 stelde Homans zelf Vlaams oppositielid Eric De Bruycker aan als burgemeester. Die gaf er na enkele maanden de brui aan omdat de Franstaligen niet met hem wilde samenwerken. Zolang er geen nieuwe burgemeester aangesteld is, blijft hij evenwel in functie. De Franstaligen droegen enkele maanden terug Yves Ghequiere voor, maar Homans weigerde omwille van overtredingen van de taalreglementering ook die voordracht.

Valérie Geeurickx is momenteel als derde schepen onder meer bevoegd voor cultuur, informatie en public relations, middenstand en lokale economie en sociale zaken. Geeurickx was tot begin 2014 een van de drie ondervoorzitters van het FDF (nu DéFi), maar verliet de partij enkele tijd nadat Damien Thiéry de overstap maakte van het FDF naar de MR. Ze zetelt momenteel als onafhankelijke in de Linkebeekse gemeenteraad.

Dat is vernomen bij ontslagnemend burgemeester Eric De Bruycker (Prolink) en blijkt uit de documenten die werden verstuurd voor de gemeenteraad van 8 mei. De Bruycker wil voorlopig niet reageren op de nieuwe keuze.Na de verkiezingen in 2012 werd eerst tot driemaal toe Damien Thiéry voorgedragen, maar die voordrachten werden wegens schending van de taalwetten telkens verworpen door Vlaams minister Liesbeth Homans. Ook de Raad van State verwierp telkens zijn beroep tegen deze besluiten. Ook de nieuwe lokale verkiezingen, die de Franstalige meerderheid eind 2015 organiseerde, veranderden tijdens de derde beroepsprocedure niets aan het oordeel van de Raad van State.In 2015 stelde Homans zelf Vlaams oppositielid Eric De Bruycker aan als burgemeester. Die gaf er na enkele maanden de brui aan omdat de Franstaligen niet met hem wilde samenwerken. Zolang er geen nieuwe burgemeester aangesteld is, blijft hij evenwel in functie. De Franstaligen droegen enkele maanden terug Yves Ghequiere voor, maar Homans weigerde omwille van overtredingen van de taalreglementering ook die voordracht.Valérie Geeurickx is momenteel als derde schepen onder meer bevoegd voor cultuur, informatie en public relations, middenstand en lokale economie en sociale zaken. Geeurickx was tot begin 2014 een van de drie ondervoorzitters van het FDF (nu DéFi), maar verliet de partij enkele tijd nadat Damien Thiéry de overstap maakte van het FDF naar de MR. Ze zetelt momenteel als onafhankelijke in de Linkebeekse gemeenteraad.