Zelfs over het precieze aantal heerst verwarring: zijn het er nu zes, acht of meer? Maar uiteindelijk, na nauwkeurig telwerk, blijken in België maar liefst negen ministers bevoegd te zijn voor Volksgezondheid - _ of liever, voor bepaalde aspecten ervan, want de zorg is met voorsprong de meest versnipperde bevoegdheid in dit land.
...

Zelfs over het precieze aantal heerst verwarring: zijn het er nu zes, acht of meer? Maar uiteindelijk, na nauwkeurig telwerk, blijken in België maar liefst negen ministers bevoegd te zijn voor Volksgezondheid - _ of liever, voor bepaalde aspecten ervan, want de zorg is met voorsprong de meest versnipperde bevoegdheid in dit land. Van die negen ministers zitten er zes in de Franstalige beleidsstructuren - in Franstalig België zijn gewest en gemeenschap niet samengevoegd zoals in Vlaanderen - verspreid over de Brusselse regering, de regering van de federatie Wallonië-Brussel, de Waalse regering en de Duitstalige gemeenschapsregering. MR-voorzitter George-Louis Bouchez, die vindt dat Franstalig België het prima met maximaal twee in plaats van zes gezondheidsexcellenties kan stellen, zei vorige zondag op RTL TVI dat er daardoor momenteel allicht meer medewerkers in ministeriële Volksgezondheidskabinetten met het coronavirus in de weer zijn dan dat er mensen zijn besmet. ' Trop is te veel', zegt ook de Franstalige huisarts Thomas Orban. 'Negen bevoegde ministers, dat zorgt in deze coronacrisis voor verwarrende communicatie en een onduidelijke commandostructuur. We bevinden ons in een oorlogssituatie, met de strijd tegen dit extreem besmettelijke virus, waarbij de huisartsen het voetvolk zijn. Maar dat voetvolk vraag zich af wie nu eigenlijk het bevel voert. Er zijn zo veel generaals in dit leger dat we niet altijd weten waar de bevelen vandaan komen.' Kostbare tijd gaat verloren met vergaderen en overleg, vervolgt de arts. 'Doordat onze politici zo veel ministerposten op het vlak van Volksgezondheid in het leven hebben geroepen, moeten wij, vertegenwoordigers van de huisartsen, van de ene vergadering naar de andere.' Volgens Orban bemoeilijkt de versnippering het efficiënt uitrollen van noodzakelijke maatregelen. 'Neem de maskers. Nog steeds is niet duidelijk wie daarvoor bevoegd is. Als we bij elk praktisch probleem in deze epidemie de Zesde Staatshervorming moeten gaan lezen om na te gaan wie verantwoordelijk is, staan ons nog boeiende tijden te wachten.' Vandaar ook zijn voorstel om een 'coronacommissaris' aan te stellen, die kan sturen en trancheren, want het huidige institutionele model - 'ingegeven door politieke overwegingen en niet door de zorg om een doelmatig beleid' - is volgens Orban slecht toegerust om een crisis als deze te lijf te gaan. Vervult federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) die coördinerende rol dan niet? 'Ik hoef er toch geen tekeningetje bij te maken hoe de samenwerking verloopt tussen al die ministers van verschillende taalgroepen en partijen? Ze slagen er niet eens in om een federale regering te vormen', besluit Thomas Orban.