Peumans erkent dat hij verzet aantekende tegen het gebruik van een tekening van François Schuiten met Franstalige tekstballon toen de affiche en brochure van de tentoonstelling hem op 19 april werden voorgelegd. Omdat het een organisatie van het Vlaams parlement betrof, vroeg de parlementsvoorzitter de curatoren Dany Vandenbossche en Jan Hoet een tekening van een Vlaamse tekenaar te gebruiken. Vandenbosche antwoordde diezelfde dag echter dat er niet voldoende tijd meer was om nog met een nieuw ontwerp op de proppen te komen. De affiche was zelfs al gedrukt. Die hangt overigens, zo stipt Peumans aan, met Franstalige tekstballon in het Vlaams parlement. "De brochure was nog niet gedrukt, en daar zouden de curatoren nog een mouw aan passen. Dat hebben zij dan ook gedaan. Het zijn met andere woorden de curatoren zelf, die er voor gekozen hebben de tekstballon leeg te halen, iets wat volgens Danny Vandenbossche zelf 'vaker gebeurt voor tentoonstellingen'", aldus Peumans. Hij betreurt "dat in de berichtgeving sprake is van censuur door de voorzitter". "Het verhaal is uiteraard veel genuanceerder." (Belga)

Peumans erkent dat hij verzet aantekende tegen het gebruik van een tekening van François Schuiten met Franstalige tekstballon toen de affiche en brochure van de tentoonstelling hem op 19 april werden voorgelegd. Omdat het een organisatie van het Vlaams parlement betrof, vroeg de parlementsvoorzitter de curatoren Dany Vandenbossche en Jan Hoet een tekening van een Vlaamse tekenaar te gebruiken. Vandenbosche antwoordde diezelfde dag echter dat er niet voldoende tijd meer was om nog met een nieuw ontwerp op de proppen te komen. De affiche was zelfs al gedrukt. Die hangt overigens, zo stipt Peumans aan, met Franstalige tekstballon in het Vlaams parlement. "De brochure was nog niet gedrukt, en daar zouden de curatoren nog een mouw aan passen. Dat hebben zij dan ook gedaan. Het zijn met andere woorden de curatoren zelf, die er voor gekozen hebben de tekstballon leeg te halen, iets wat volgens Danny Vandenbossche zelf 'vaker gebeurt voor tentoonstellingen'", aldus Peumans. Hij betreurt "dat in de berichtgeving sprake is van censuur door de voorzitter". "Het verhaal is uiteraard veel genuanceerder." (Belga)