'Wie in dit land een fatsoenlijk debat over de pensioenen wil voeren, zal deze twee belangrijke Europese rapporten toch eens moeten openslaan', zegt Frank Vandenbroucke. Ze liggen voor hem op tafel, en hij is verbaasd dat ze nog geen aandacht hebben gekregen. Het eerste, het Pension Adequacy Report, gaat over de kwaliteit van de pensioenstelsels: zijn ze goed genoeg? Het tweede, het Ageing Report, zoomt in op de budgettaire houdbaarheid: zijn de pensioenen betaalbaar? 'Die twee rapporten belichten elk een andere kant van dezelfde uitdaging: kan Europa zijn inwoners de volgende jaren en decennia nog een deftig pensioen garanderen?', zegt Vandenbroucke. Maandag mocht hij op uitnodiging van de Europese Commissie het Pension Adequacy Report van commentaar voorzien.
...