De leden van het comité zullen als klankbord fungeren bij de verdere uitwerking van de herdenkingen en helpen de Belgische initiatieven te promoten in binnen- en buitenland. Ze kunnen vanuit hun eigen ervaring ook ideeën en voorstellen aanleveren. In 2014 zal het honderd jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak en dat wordt uitgebreid herdacht. Zo wordt in november 2013 een Internationaal Vredessymposium georganiseerd, in aanwezigheid van Nobelprijswinnaars voor de Vrede zoals Desmond Tutu, Willem-Frederik De Klerk, en Aung San Suu Kyi. In het buitenland worden verschillende 'herdenkingstuinen' aangelegd, waarmee de Vlaamse regering iedereen die tijdens de oorlog gevochten heeft wil eren en herdenken. Er werd ook een boek uitgebracht om gemeentebesturen, heemkringen, erfgoedcellen en leerkrachten te ondersteunen bij de uitwerking van lokale tentoonstellingen en projecten. (DIRK WAEM)

De leden van het comité zullen als klankbord fungeren bij de verdere uitwerking van de herdenkingen en helpen de Belgische initiatieven te promoten in binnen- en buitenland. Ze kunnen vanuit hun eigen ervaring ook ideeën en voorstellen aanleveren. In 2014 zal het honderd jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak en dat wordt uitgebreid herdacht. Zo wordt in november 2013 een Internationaal Vredessymposium georganiseerd, in aanwezigheid van Nobelprijswinnaars voor de Vrede zoals Desmond Tutu, Willem-Frederik De Klerk, en Aung San Suu Kyi. In het buitenland worden verschillende 'herdenkingstuinen' aangelegd, waarmee de Vlaamse regering iedereen die tijdens de oorlog gevochten heeft wil eren en herdenken. Er werd ook een boek uitgebracht om gemeentebesturen, heemkringen, erfgoedcellen en leerkrachten te ondersteunen bij de uitwerking van lokale tentoonstellingen en projecten. (DIRK WAEM)