Als N-VA mee aanschuift bij komende regeringsonderhandelingen, dan wil voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een 'uitstap' uit het VN-Migratiepact op tafel leggen. Dat zegt hij in de kranten La Libre Belgique en La Dernière Heure.
...

Als N-VA mee aanschuift bij komende regeringsonderhandelingen, dan wil voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een 'uitstap' uit het VN-Migratiepact op tafel leggen. Dat zegt hij in de kranten La Libre Belgique en La Dernière Heure. 'Dit pact raakt aan het DNA van mijn partij', aldus Francken, 'omdat het gaat over de soevereiniteit van de staten en over de mogelijkheid om de grenzen te controleren.' Die suggestie verbaast advocaat Fernand Keuleneer. Hij werd door de N-VA voorgedragen als één van de zes experts die op 4 december in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken hun licht lieten schijnen over het VN-Migratiepact. Keuleneer is een tegenstander van het pact. 'Zo'n teksten creëren een bovenstatelijk recht,' zegt hij aan Knack.be. 'Ook het migratiepact. Dat situeert zich niet tussen staten onderling, want het is geen verdrag en dus zet je staten veeleer opzij. Het geheel van dergelijke teksten vormt de basis voor een nieuwsoortig globaal, "parallel" rechtssysteem dat geleidelijk aan de overhand krijgt.' In dat rechtssysteem, waarschuwt Keuleneer, 'komt de ultieme beslissingsbevoegdheid bij transnationale instellingen en rechtscolleges te liggen, zonder mogelijkheid van klassieke democratische correctie.'N-VA volgt de redenering van Keuleneer. De andere voormalige coalitiepartners van Michel I - CD&V, Open VLD en MR - werden gesterkt door de 5 andere experts. Zij benadrukten dat het pact niet bindend is, maar onderstreept Keuleneer, 'geen van hen zei dat het pact geen rechtsgevolgen zou hebben'. De Brusselse advocaat ziet een aantal problemen met Franckens suggestie. 'Aangezien niemand in dat pact is gestapt, kan je er ook niet uitstappen,' reageerde hij op Twitter. Zelfs het Handvest van de VN opzeggen - 'een potsierlijk idee', aldus Keuleneer - zou niet helpen. Immer: 'Het pact heeft een plaats in internationaal recht. En internationaal recht is in België toepasselijk, bij voorrang zelfs, en dat laatste hangt zelfs niet af van de Belgische wetgevende of uitvoerende macht.' Is de conclusie dan dat elke verzet tegen het migratiepact nutteloos is, aangezien het is aangenomen in Marrakesh en het er niet naar uitziet dat het op 19 december in New York zal weggestemd worden? Keuleneer: 'Het enige wat we moeten doen, is op een rustige, evenwichtige en beredeneerde manier eens nagaan of de verhouding tussen internationaal recht en nationaal recht niet moet herbekeken worden. Moet elke norm uit internationaal recht zomaar automatische voorrang hebben op elke norm van nationaal recht? Dat is een politieke beslissing bij uitstek. En die zou uiteraard gevolgen hebben op de benoemingen van rechters in de hoogste rechtscolleges die over deze verhouding moeten beslissen.'