Gisteren (13/04/2021) publiceerde Sciensano een periodiek rapport met de bevindingen van haar zesde Gezondheidsenquête. Die online peiling peilt al sinds het begin van de coronapandemie naar allerlei indicatoren, waaronder de bereidwilligheid om de coronamaatregelen na te leven en het mentale welzijn.

In de pers en op sociale media was er vooral ophef over enkele opvallende cijfers rond suïcide: een kwart van de deelnemers (26 procent) aan de peiling had laten weten het voorbije jaar zelfmoordgedachten te hebben gehad. Bij jongeren tussen 18 en 29 jaar zou dat zelfs oplopen tot 41 procent. En, sterker nog, 7 procent van de Belgen zou sinds april 2020 een daadwerkelijke zelfmoordpoging hebben ondernomen. De cijfers werden in de aanloop naar het Overlegcomité van vandaag op sociale media aangegrepen om te pleiten voor versoepelingen van de coronamaatregelen.

/
© /

De extreme statistieken zouden, indien ze correct waren, corresponderen met honderdduizenden suïcidepogingen. Dat strookt niet met een recent rapport dat het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) op 26 maart publiceerde, gebaseerd op voorlopige cijfers voor 2020. De beschikbare cijfers van de federale politie voor de eerste helft van 2020 wijzen op een daling van het aantal suïcidepogingen tussen maart tot juni 2020. Gedeeltelijke data voor het hele jaar 2020, over het aantal suïcidepogingen geregistreerd via de spoeddiensten van de Vlaamse ziekenhuizen, gaven ook aan dat het aantal zelfmoordpogingen vorig jaar lager lag in dan 2019.

Vandaag voegde Sciensano enkele correcties toe aan het rapport over de Gezondsheidsenquête. Die erkennen dat de aanvankelijk gecommuniceerde cijfers fout zijn. Niet 7 procent van de bevraagden gaf aan de voorbije 12 maanden een zelfmoordpoging te hebben ondernomen, maar slechts 0,6 procent. Zeven procent was het aantal mensen dat aangaf 'ooit' in zijn of haar leven een zelfmoordpoging te hebben ondernomen.

Hetzelfde gebeurde bij de cijfers rond zelfmoordgedachten: 26% was het aantal respondenten dat aangaf ooit aan suïcide te hebben gedacht. De voorbije 12 maanden lag dat cijfer in werkelijkheid op 12,5 procent. De opsplitsing naar leeftijdsgroepen is ook uit het rapport verdwenen.

Sciensano heeft aan het persbericht van gisteren een erratum toegevoegd en kondigde de aanpassingen ondertussen ook aan op Twitter.

Bij Sciensano waren de editor van het rapport en de persverantwoordelijke voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Gisteren (13/04/2021) publiceerde Sciensano een periodiek rapport met de bevindingen van haar zesde Gezondheidsenquête. Die online peiling peilt al sinds het begin van de coronapandemie naar allerlei indicatoren, waaronder de bereidwilligheid om de coronamaatregelen na te leven en het mentale welzijn.In de pers en op sociale media was er vooral ophef over enkele opvallende cijfers rond suïcide: een kwart van de deelnemers (26 procent) aan de peiling had laten weten het voorbije jaar zelfmoordgedachten te hebben gehad. Bij jongeren tussen 18 en 29 jaar zou dat zelfs oplopen tot 41 procent. En, sterker nog, 7 procent van de Belgen zou sinds april 2020 een daadwerkelijke zelfmoordpoging hebben ondernomen. De cijfers werden in de aanloop naar het Overlegcomité van vandaag op sociale media aangegrepen om te pleiten voor versoepelingen van de coronamaatregelen.De extreme statistieken zouden, indien ze correct waren, corresponderen met honderdduizenden suïcidepogingen. Dat strookt niet met een recent rapport dat het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) op 26 maart publiceerde, gebaseerd op voorlopige cijfers voor 2020. De beschikbare cijfers van de federale politie voor de eerste helft van 2020 wijzen op een daling van het aantal suïcidepogingen tussen maart tot juni 2020. Gedeeltelijke data voor het hele jaar 2020, over het aantal suïcidepogingen geregistreerd via de spoeddiensten van de Vlaamse ziekenhuizen, gaven ook aan dat het aantal zelfmoordpogingen vorig jaar lager lag in dan 2019.Vandaag voegde Sciensano enkele correcties toe aan het rapport over de Gezondsheidsenquête. Die erkennen dat de aanvankelijk gecommuniceerde cijfers fout zijn. Niet 7 procent van de bevraagden gaf aan de voorbije 12 maanden een zelfmoordpoging te hebben ondernomen, maar slechts 0,6 procent. Zeven procent was het aantal mensen dat aangaf 'ooit' in zijn of haar leven een zelfmoordpoging te hebben ondernomen.Hetzelfde gebeurde bij de cijfers rond zelfmoordgedachten: 26% was het aantal respondenten dat aangaf ooit aan suïcide te hebben gedacht. De voorbije 12 maanden lag dat cijfer in werkelijkheid op 12,5 procent. De opsplitsing naar leeftijdsgroepen is ook uit het rapport verdwenen.Sciensano heeft aan het persbericht van gisteren een erratum toegevoegd en kondigde de aanpassingen ondertussen ook aan op Twitter.Bij Sciensano waren de editor van het rapport en de persverantwoordelijke voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.