Wie de begroting 2012 opstelt, hangt af van de vooruitgang van de regeringsonderhandelingen. Premier Yves Leterme wil ten laatste tegen 10 september duidelijkheid over wie de begroting opstelt. Idealiter gebeurt dat voor hem door de onderhandelaars voor een nieuwe regering. Maar indien nodig trekt zijn ontslagnemende regering het laken naar zich toe. Alleszins zijn Leterme en Di Rupo het er over eens dat het begrotingstekort volgend jaar tot 2,8 procent van het bbp moet dalen. Begrotingsminister Vanhengel windt er in Knack alvast geen doekjes om. "De begroting 2012 wordt extreem moeilijk." De kas is leeg, luidt het. Zonder een staatshervorming en een nieuwe financieringswet is de begroting 2012 volgens hem "haast onbegonnen werk". Tekorten in de sociale zekerheid en de stijgende federale dotaties voor de gemeenschappen en gewesten hollen de federale kas uit, luidt de boodschap. Vanhengel herhaalt dat ook de deelstaten hun steentje moeten bijdragen. "Maar de verdeling van de saneringsinspanning over de beleidsniveaus wordt verstoord door de inhoud van het Vlaams regeerakkoord", luidt het. "Vlaanderen wil eventuele overschotten immers niet langer opzijzetten, wat kwalijke gevolgen heeft voor het Belgische overheidstekort." Financiële extra's worden terstond uitgeven, hekelt Vanhengel. (JDE)

Wie de begroting 2012 opstelt, hangt af van de vooruitgang van de regeringsonderhandelingen. Premier Yves Leterme wil ten laatste tegen 10 september duidelijkheid over wie de begroting opstelt. Idealiter gebeurt dat voor hem door de onderhandelaars voor een nieuwe regering. Maar indien nodig trekt zijn ontslagnemende regering het laken naar zich toe. Alleszins zijn Leterme en Di Rupo het er over eens dat het begrotingstekort volgend jaar tot 2,8 procent van het bbp moet dalen. Begrotingsminister Vanhengel windt er in Knack alvast geen doekjes om. "De begroting 2012 wordt extreem moeilijk." De kas is leeg, luidt het. Zonder een staatshervorming en een nieuwe financieringswet is de begroting 2012 volgens hem "haast onbegonnen werk". Tekorten in de sociale zekerheid en de stijgende federale dotaties voor de gemeenschappen en gewesten hollen de federale kas uit, luidt de boodschap. Vanhengel herhaalt dat ook de deelstaten hun steentje moeten bijdragen. "Maar de verdeling van de saneringsinspanning over de beleidsniveaus wordt verstoord door de inhoud van het Vlaams regeerakkoord", luidt het. "Vlaanderen wil eventuele overschotten immers niet langer opzijzetten, wat kwalijke gevolgen heeft voor het Belgische overheidstekort." Financiële extra's worden terstond uitgeven, hekelt Vanhengel. (JDE)