Ook Joëlle Milquet dringt aan op spoed voor het opstellen van een begroting 2012. Dat moet binnen een week tot tien dagen. Daarnaast moeten ook de krachtlijnen opgesteld worden voor een groot tewerkstellings- en relanceplan voor België, waarvoor tussen een half tot één miljard moet worden vrijgemaakt. De federale regering moet het pact uitwerken met de gewesten en de sociale partners. Speerpunten zijn een meer persoonlijke aanpak van de werkzoekenden en een stijging van de vacatures in meerdere sectoren. (PVO)

Ook Joëlle Milquet dringt aan op spoed voor het opstellen van een begroting 2012. Dat moet binnen een week tot tien dagen. Daarnaast moeten ook de krachtlijnen opgesteld worden voor een groot tewerkstellings- en relanceplan voor België, waarvoor tussen een half tot één miljard moet worden vrijgemaakt. De federale regering moet het pact uitwerken met de gewesten en de sociale partners. Speerpunten zijn een meer persoonlijke aanpak van de werkzoekenden en een stijging van de vacatures in meerdere sectoren. (PVO)