De algemene conclusie van de nationale raad luidt dat JONGCD&V tevreden is dat het regeerakkoord toekomstgerichte hervormingen in de steigers zet. Het onevenwicht uit de formateursnota is vandaag verdwenen. En hoewel sommige ingrepen moeilijk liggen bij jongeren, worden toch grote stappen gezet in de eindeloopbaanproblematiek, stellen de jongeren. "Dit akkoord moet nu zo snel mogelijk worden uitgevoerd. CD&V moet daarbij een leidende rol op zich nemen door belangrijke socio-economische departementen te claimen. Onze ministers moeten een wissel zijn op de toekomst van het land en die van de partij", luidt het in een mededeling. JONGCD&V benadrukt dat christendemocraten onze welvaartstaat hebben opgebouwd en dat die nu mee de motor moeten zijn van de hervormingen. "Dat moeten we doen op departementen waar het om draait, waar de toekomst wordt gemaakt: financiën, werk en pensioenen". (LOD)

De algemene conclusie van de nationale raad luidt dat JONGCD&V tevreden is dat het regeerakkoord toekomstgerichte hervormingen in de steigers zet. Het onevenwicht uit de formateursnota is vandaag verdwenen. En hoewel sommige ingrepen moeilijk liggen bij jongeren, worden toch grote stappen gezet in de eindeloopbaanproblematiek, stellen de jongeren. "Dit akkoord moet nu zo snel mogelijk worden uitgevoerd. CD&V moet daarbij een leidende rol op zich nemen door belangrijke socio-economische departementen te claimen. Onze ministers moeten een wissel zijn op de toekomst van het land en die van de partij", luidt het in een mededeling. JONGCD&V benadrukt dat christendemocraten onze welvaartstaat hebben opgebouwd en dat die nu mee de motor moeten zijn van de hervormingen. "Dat moeten we doen op departementen waar het om draait, waar de toekomst wordt gemaakt: financiën, werk en pensioenen". (LOD)