Na een marathonvergadering die vrijdag startte rond 18.00 uur, hebben de onderhandelaars de begrotingen 2012, 2013 en 2014 van de federale staat opgesteld en een akkoord gesloten over de structurele hervormingen op lange termijn inzake werk en pensioenen, aldus het persbericht. "De meerjarenbegroting beantwoordt aan de verbintenissen van België ten aanzien van de Europese Unie. Ze zal het tekort van ons land in 2012 tot 2,8 procent van het bbp beperken en in 2015 in evenwicht zijn", luidt het nog. "De structurele hervormingen op lange termijn zullen bijdragen tot het behoud van ons sociaal model, ons in staat stellen de uitdaging van de langere levensverwachting aan te gaan en onze economie te dynamiseren." Het akkoord wordt zondagnamiddag door de formateur en de onderhandelaars voorgesteld tijdens een persconferentie in de internationale zaal van de Kamer. (MUA)

Na een marathonvergadering die vrijdag startte rond 18.00 uur, hebben de onderhandelaars de begrotingen 2012, 2013 en 2014 van de federale staat opgesteld en een akkoord gesloten over de structurele hervormingen op lange termijn inzake werk en pensioenen, aldus het persbericht. "De meerjarenbegroting beantwoordt aan de verbintenissen van België ten aanzien van de Europese Unie. Ze zal het tekort van ons land in 2012 tot 2,8 procent van het bbp beperken en in 2015 in evenwicht zijn", luidt het nog. "De structurele hervormingen op lange termijn zullen bijdragen tot het behoud van ons sociaal model, ons in staat stellen de uitdaging van de langere levensverwachting aan te gaan en onze economie te dynamiseren." Het akkoord wordt zondagnamiddag door de formateur en de onderhandelaars voorgesteld tijdens een persconferentie in de internationale zaal van de Kamer. (MUA)