Het rapport, dat door de commissie Buitenlandse Zaken van het Franse parlement werd opgesteld, bevat enkele bijzonder harde uitspraken over Vlaanderen. Ook Kamervoorzitter Flahaut werd door de verslaggevers bevraagd. Hij deed uitspraken over de "vervlaamsing van het staatsapparaat" en de niet-benoeming van de drie burgemeesters in de rand. Voor aanvang van het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer verbaasde N-VA-fractieleider Jan Jambon zich over de uitspraken. Iedereen heeft recht op een eigen mening, maar de Kamervoorzitter vertegenwoordigt de hele assemblee, aldus Jambon, die verontschuldigingen vroeg. "Het gaat niet om de N-VA, maar om de hele Vlaamse natie die door u wordt beschuldigd van de bewuste vervlaamsing van het apparaat en de ontkenning van de democratie", luidde het. Hoewel hij donderdagmorgen op de radio eveneens excuses had gevraagd, kwam CD&V-fractieleider Raf Terwingen niet tussen. Flahaut benadrukte dat hij nooit een gewest of een partij als fascistisch heeft bestempeld. Hij wilde naar eigen zeggen problemen benoemen, die in die periode op de tafel lagen van de zes of acht onderhandelende partijen. Intussen is er een regering en heeft Flahaut zich naar eigen zeggen niet meer uitgelaten over dergelijke thema's. "Sindsdien is de wereld veranderd en verandert België", dixit Flahaut. (LOD)

Het rapport, dat door de commissie Buitenlandse Zaken van het Franse parlement werd opgesteld, bevat enkele bijzonder harde uitspraken over Vlaanderen. Ook Kamervoorzitter Flahaut werd door de verslaggevers bevraagd. Hij deed uitspraken over de "vervlaamsing van het staatsapparaat" en de niet-benoeming van de drie burgemeesters in de rand. Voor aanvang van het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer verbaasde N-VA-fractieleider Jan Jambon zich over de uitspraken. Iedereen heeft recht op een eigen mening, maar de Kamervoorzitter vertegenwoordigt de hele assemblee, aldus Jambon, die verontschuldigingen vroeg. "Het gaat niet om de N-VA, maar om de hele Vlaamse natie die door u wordt beschuldigd van de bewuste vervlaamsing van het apparaat en de ontkenning van de democratie", luidde het. Hoewel hij donderdagmorgen op de radio eveneens excuses had gevraagd, kwam CD&V-fractieleider Raf Terwingen niet tussen. Flahaut benadrukte dat hij nooit een gewest of een partij als fascistisch heeft bestempeld. Hij wilde naar eigen zeggen problemen benoemen, die in die periode op de tafel lagen van de zes of acht onderhandelende partijen. Intussen is er een regering en heeft Flahaut zich naar eigen zeggen niet meer uitgelaten over dergelijke thema's. "Sindsdien is de wereld veranderd en verandert België", dixit Flahaut. (LOD)