Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft meer info gegeven over de gehanteerde normen voor fipronil in besmette eieren. Daarover was onduidelijkheid ontstaan, omdat het agentschap naar eigen zeggen een Europese grenswaarde hanteert van 0,72 kg/mg. Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) reageerde verbaast en sprak van een veel lagere Europese drempel: 0,005 kg/mg.

Het FAVV stelt nu zelf dat die hogere drempelwaarde uitgaat van een 'worst case scenario', namelijk het hoogste consumptiepatroon van eieren in de Europese Unie. 'Het gaat dan om twee eieren per dag. In België eten we er niet zoveel, dus dat is strenger dan strikt nodig', aldus het voedselagentschap. Gevraagd vanwaar het FAVV die norm haalt, geeft het geen reactie.

Grenswaarde voor volwassene van 80 kilogram

Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Nederlandse tegenhanger van het FAVV, staat informatie over drie normen voor fipronil. De Europese pesticiderichtlijn legt de maximale residulimiet (MRL) voor fipronil in eieren op 0,005 mg/kg. 'Dat is de productnorm. Eieren met een hoger gehalte mogen niet in het handelskanaal komen en worden dan ook terugbetaald', luidt het.

Het FAVV stelt inderdaad dat van zodra er meer dan 0,005 mg/kg gedetecteerd wordt, de wet zegt dat het om een niet-conform product gaat en het uit de handel moet genomen worden. 'Dat is bij ons al meteen bij vermoeden van aanwezigheid van fipronil gebeurd', aldus het voedselagentschap. 'Alle eieren waar fipronil in wordt aangetroffen, zelfs in die ongevaarlijke concentraties, worden vernietigd, al vormen ze geen gevaar voor de gezondheid.'

De NVWA spreekt voorts over de toxicologische grenswaardes Acute Referentie Dosis (ARfD) en Acceptabele Dagelijkse Inname (ADI). De eerste geeft aan hoeveel een persoon in een korte periode binnen mag krijgen zonder dat er gezondheidsrisico's optreden, de tweede geeft de maximale hoeveelheid van een stof weer die levenslang, iedere dag geconsumeerd kan worden zonder dat er effecten op de gezondheid optreden.

De grenswaarde voor acute toxiciteit (ARfD) is 0,009 milligram fipronil per kilogram lichaamsgewicht. Dat komt overeen met 0,54 milligram fipronil voor een volwassene van 60 kilogram, en 0,14 milligram fipronil voor een kind van 15 kilogram. Voor een volwassene van 80 kilogram gaat het dus om 0,72 milligram fipronil, precies de waarde waar het FAVV naar verwijst.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) legde in 2006 voor fipronil een ADI vast van 0,0002 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Dat komt overeen met 0,012 milligram fipronil per dag voor een volwassene van 60 kilogram, en 0,003 milligram fipronil per dag voor een kind van 15 kilogram.

Op de website van de NVWA luidt het nog dat 'een overschrijding van een grenswaarde betekent dat op basis van de huidige wetenschappelijke kennis een risico voor de consument niet uit te sluiten is. Dat hoeft niet automatisch te betekenen dat er ook daadwerkelijk gezondheidseffecten optreden.'

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft meer info gegeven over de gehanteerde normen voor fipronil in besmette eieren. Daarover was onduidelijkheid ontstaan, omdat het agentschap naar eigen zeggen een Europese grenswaarde hanteert van 0,72 kg/mg. Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) reageerde verbaast en sprak van een veel lagere Europese drempel: 0,005 kg/mg. Het FAVV stelt nu zelf dat die hogere drempelwaarde uitgaat van een 'worst case scenario', namelijk het hoogste consumptiepatroon van eieren in de Europese Unie. 'Het gaat dan om twee eieren per dag. In België eten we er niet zoveel, dus dat is strenger dan strikt nodig', aldus het voedselagentschap. Gevraagd vanwaar het FAVV die norm haalt, geeft het geen reactie.Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Nederlandse tegenhanger van het FAVV, staat informatie over drie normen voor fipronil. De Europese pesticiderichtlijn legt de maximale residulimiet (MRL) voor fipronil in eieren op 0,005 mg/kg. 'Dat is de productnorm. Eieren met een hoger gehalte mogen niet in het handelskanaal komen en worden dan ook terugbetaald', luidt het.Het FAVV stelt inderdaad dat van zodra er meer dan 0,005 mg/kg gedetecteerd wordt, de wet zegt dat het om een niet-conform product gaat en het uit de handel moet genomen worden. 'Dat is bij ons al meteen bij vermoeden van aanwezigheid van fipronil gebeurd', aldus het voedselagentschap. 'Alle eieren waar fipronil in wordt aangetroffen, zelfs in die ongevaarlijke concentraties, worden vernietigd, al vormen ze geen gevaar voor de gezondheid.'De NVWA spreekt voorts over de toxicologische grenswaardes Acute Referentie Dosis (ARfD) en Acceptabele Dagelijkse Inname (ADI). De eerste geeft aan hoeveel een persoon in een korte periode binnen mag krijgen zonder dat er gezondheidsrisico's optreden, de tweede geeft de maximale hoeveelheid van een stof weer die levenslang, iedere dag geconsumeerd kan worden zonder dat er effecten op de gezondheid optreden.De grenswaarde voor acute toxiciteit (ARfD) is 0,009 milligram fipronil per kilogram lichaamsgewicht. Dat komt overeen met 0,54 milligram fipronil voor een volwassene van 60 kilogram, en 0,14 milligram fipronil voor een kind van 15 kilogram. Voor een volwassene van 80 kilogram gaat het dus om 0,72 milligram fipronil, precies de waarde waar het FAVV naar verwijst.De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) legde in 2006 voor fipronil een ADI vast van 0,0002 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Dat komt overeen met 0,012 milligram fipronil per dag voor een volwassene van 60 kilogram, en 0,003 milligram fipronil per dag voor een kind van 15 kilogram.Op de website van de NVWA luidt het nog dat 'een overschrijding van een grenswaarde betekent dat op basis van de huidige wetenschappelijke kennis een risico voor de consument niet uit te sluiten is. Dat hoeft niet automatisch te betekenen dat er ook daadwerkelijk gezondheidseffecten optreden.'