'Vooral de combinatie van de verschillende maatregelen doet de kritiek aanzwellen', zegt Moonen. 'Waar eerst nog waarschuwende taal werd gehanteerd, heeft het Grondwettelijk Hof recenter effectief schendingen van het recht op toegang tot de rechter en op juridische bijstand vastgesteld. Er is nood aan een langetermijnvisie op de kostprijs van justitie, die rekening houdt met deze rechtspraak.'

Ook het Netwerk tegen Armoede hamert op een consequenter beleid. 'De toegang tot justitie is problematisch voor mensen in armoede. Dat is de laatste jaren nog moeilijker geworden. We roepen de toekomstige regering op om daar dringend iets aan te doen', zegt David de Vaal.

'Vooral de combinatie van de verschillende maatregelen doet de kritiek aanzwellen', zegt Moonen. 'Waar eerst nog waarschuwende taal werd gehanteerd, heeft het Grondwettelijk Hof recenter effectief schendingen van het recht op toegang tot de rechter en op juridische bijstand vastgesteld. Er is nood aan een langetermijnvisie op de kostprijs van justitie, die rekening houdt met deze rechtspraak.' Ook het Netwerk tegen Armoede hamert op een consequenter beleid. 'De toegang tot justitie is problematisch voor mensen in armoede. Dat is de laatste jaren nog moeilijker geworden. We roepen de toekomstige regering op om daar dringend iets aan te doen', zegt David de Vaal.