Er hangt een bedrieglijke rust over de Blandijnberg. Nog enkele dagen en de faculteit Letteren en Wijsbegeerte in de schaduw van de Gentse Boekentoren wordt door een nieuwe lichting bestormd. Zouden de studenten die straks in Auditorium Jaap Kruithof hun laptops openklappen enig idee hebben waaraan de man die eer te danken heeft?
...