In 2018 wordt bekeken of de federale overheid de afgelopen jaren het correcte deel van de personenbelasting heeft doorgestort aan Vlaanderen. Voor de periode 2015-2017 was dat om en bij de 900 miljoen te veel, onder meer omdat de personenbelasting in het kader van de taxshift omlaag ging. Vlaanderen moet dat bedrag in 2018 terugstorten aan het federale niveau.

"De terugbetaling komt niet als een verrassing, maar het concrete bedrag wordt nu pas duidelijk", zegt Begrotingsminister Bart Tommelein. De Vlaamse begroting zal dus in 2018 fors in het rood gaan. "Deze kost is eenmalig en heeft niets met het beleid van de Vlaamse regering op zich te maken. Het eenmalig tekort voor Vlaanderen in 2018 is tegelijk een meevaller voor federaal, daarom gaan zowel De Hoge Raad van Financiën als de Europese Commissie ermee akkoord", aldus Tommelein.

Ook de jaren daarop zullen de inkomsten uit de personenbelasting lager liggen, maar vanaf 2019 wil Vlaanderen wel opnieuw aanknopen met een begrotingsevenwicht. De bouw van de Oosterweelverbinding wordt nog steeds buiten dat evenwicht gerekend. De lastenverlagingen in het kader van de taxshift zullen niet worden gecompenseerd met andere belastingverhogingen, belooft de regering. Ook de ambitie om deze legislatuur 1,5 miljard nieuw beleid door te voeren blijft overeind.

SP.A: 'Vlaanderen stevent af op tekort door onkunde Van Overtveldt'

Door de onkunde van federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) stevent de Vlaamse regering af op een tekort. Dat concludeert sp.a uit de meerjarenbegroting tot 2022 die zaterdag werd overgemaakt aan het parlement.

"Door de onkunde van federaal minister Van Overtvelt, die met zijn niet-gefinancierde tax shift gratis geld meent te kunnen uitdelen, stevent Vlaanderen in 2019 af op een minderinkomst van 500 miljoen euro en in 2022 zelf van 875 miljoen euro", zegt Jan Bertels van sp.a. "De Vlaamse ministers laten de federale regering dus doodgemoedereerd in hun kas graaien."

SP.A vindt dat Vlaanderen zich moet verzetten tegen het federale beleid. "Maar neen, deze eerste Vlaamse regering die geleid wordt door een Vlaams-nationalist kiest ervoor gedwee aan de leiband te lopen van de Belgische schoonmoeder. Dat is geen beleid voor de Vlamingen, maar tegen de Vlamingen."

(Belga/JH)

In 2018 wordt bekeken of de federale overheid de afgelopen jaren het correcte deel van de personenbelasting heeft doorgestort aan Vlaanderen. Voor de periode 2015-2017 was dat om en bij de 900 miljoen te veel, onder meer omdat de personenbelasting in het kader van de taxshift omlaag ging. Vlaanderen moet dat bedrag in 2018 terugstorten aan het federale niveau. "De terugbetaling komt niet als een verrassing, maar het concrete bedrag wordt nu pas duidelijk", zegt Begrotingsminister Bart Tommelein. De Vlaamse begroting zal dus in 2018 fors in het rood gaan. "Deze kost is eenmalig en heeft niets met het beleid van de Vlaamse regering op zich te maken. Het eenmalig tekort voor Vlaanderen in 2018 is tegelijk een meevaller voor federaal, daarom gaan zowel De Hoge Raad van Financiën als de Europese Commissie ermee akkoord", aldus Tommelein. Ook de jaren daarop zullen de inkomsten uit de personenbelasting lager liggen, maar vanaf 2019 wil Vlaanderen wel opnieuw aanknopen met een begrotingsevenwicht. De bouw van de Oosterweelverbinding wordt nog steeds buiten dat evenwicht gerekend. De lastenverlagingen in het kader van de taxshift zullen niet worden gecompenseerd met andere belastingverhogingen, belooft de regering. Ook de ambitie om deze legislatuur 1,5 miljard nieuw beleid door te voeren blijft overeind. Door de onkunde van federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) stevent de Vlaamse regering af op een tekort. Dat concludeert sp.a uit de meerjarenbegroting tot 2022 die zaterdag werd overgemaakt aan het parlement. "Door de onkunde van federaal minister Van Overtvelt, die met zijn niet-gefinancierde tax shift gratis geld meent te kunnen uitdelen, stevent Vlaanderen in 2019 af op een minderinkomst van 500 miljoen euro en in 2022 zelf van 875 miljoen euro", zegt Jan Bertels van sp.a. "De Vlaamse ministers laten de federale regering dus doodgemoedereerd in hun kas graaien." SP.A vindt dat Vlaanderen zich moet verzetten tegen het federale beleid. "Maar neen, deze eerste Vlaamse regering die geleid wordt door een Vlaams-nationalist kiest ervoor gedwee aan de leiband te lopen van de Belgische schoonmoeder. Dat is geen beleid voor de Vlamingen, maar tegen de Vlamingen." (Belga/JH)