De regering plant ook eenmalige maatregelen om de schuldgraad van ons land onder de 100 procent te brengen. Daarbij is sprake van de verkoop van activa, al werden daarbij niet meer details vrijgegeven.

Witte rook

Na weken vergaderen over de begrotingscontrole kwam er vrijdagnacht witte rook uit de schoorsteen van de Lambermont, waar de premier, de vicepremiers en de ministers van Begroting en Financiën zich in conclaaf hadden teruggetrokken.

De federale regering is het eens geraakt over extra structurele maatregelen van 0,3 procent van het bbp, ofwel zo'n 1 miljard euro. Eind vorig jaar werden er al maatregelen getroffen die zo'n 0,5 procent van het bbp vertegenwoordigen. Samen met de 0,2 procent besparingsinspanningen van de regio's, is er nu in totaal voor 1 procent van het bbp aan maatregelen genomen om het huishoudboekje in orde te krijgen.

Achteraf benadrukten ze quasi allemaal dat ze een evenwichtig akkoord hebben bereikt. Volgens premier Elio Di Rupo respecteert de regering daarmee haar Europese engagementen, beschermt ze de koopkracht van de mensen en ondersteunt ze de KMO's.

'Europa ernstig genomen'

Volgens het programma dat de regering met Europa had afgesproken, moest ons land dit jaar het begrotingstekort terugschroeven tot 2,15 procent van het bbp. Begin deze week kreeg ze van de Europese Commissie echter het fiat om wat van haar traject af te wijken. Wel moest België in 2015 met een structureel evenwicht aanknopen, de overheidsschuld dit jaar onder de 100 procent krijgen en voor 1 procent structurele maatregelen nemen.

Volgens minister van Financiën Koen Geens komt de regering uit op een nominaal tekort van 2,37 procent van het bbp. "We hebben in elk geval geprobeerd de boodschap die we van Europa hebben gekregen, zo ernstig mogelijk te nemen", zei de CD&V'er.

'Evenwichtige oefening'

Ook MR-vicepremier Didier Reynders meent dat de ploeg-Di Rupo haar engagementen tegenover de Europese Commissie nakomt. De structurele besparing met 1 procent noemde hij een "zeer forse evolutie".

Open Vld-vicepremier Alexander De Croo stelde dat structureel besparen veel moeilijker is dan belastingen heffen. Hij had het over een "evenwichtige oefening die we kunnen verdedigen in Europa" en "waarmee we onze reputatie kunnen veiligstellen".

De facto wervingsstop ambtenaren

Tijdens het conclaaf kwam de regeringstop overeen 0,8 procent te besparen op de loonmassa van de ambtenaren, wat bijna zou neerkomen op een wervingsstop, met uitzondering van de veiligheidsdepartementen.

Ook op de werkingsmiddelen van de ambtenaren wordt 1 procent bespaard. Daar moet elke overheidsdienst bekijken hoe ze die ingreep zal doorvoeren.

Andere besparingsposten zijn Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en de NMBS. In de gezondheidszorg werd nog eens 166 miljoen euro gevonden, waardoor de reële groei dit jaar lager dan 1 procent - volgens sommigen lager dan 0,2 procent - uitvalt

'Geen pijnlijke maatregelen'

PS-vicepremier en minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx onderstreepte dat de maatregelen niet voelbaar zijn voor de patiënt en ook de koopkracht van de mensen niet aantasten. Ook haar cdH-collega Joëlle Milquet zei dat er "geen pijnlijke maatregelen" in het pakket zitten.

De regering kan ook rekenen op een meevaller vanuit de Nationale Bank. Normaliter zouden de inkomsten uit de NBB 700 miljoen euro bedragen, maar dat bedrag zou nu nog 321 miljoen euro hoger liggen.

Er is ook sprake van een verhoging van de accijnzen op tabak, een evergreen die bij elk begrotingsoverleg terugkomt.

Zuurstof

Om de economie wat meer zuurstof te geven, verlaagt de regering de roerende voorheffing van 25 naar 15 procent voor wie lange tijd investeert in kmo's. Concreet betekent dit dat wie start met een kmo of in een kmo investeert, de eerste twee jaar 25 procent roerende voorheffing moet betalen op het dividend. Het derde jaar daalt dat percentage tot 20 procent en vanaf het vierde jaar tot 15 procent.

Een andere maatregel slaat op de aanpak van jongerenwerkloosheid, meer concreet voor laaggeschoolde jongeren. Het gaat om een uitbreiding van het Activa-plan in combinatie met een doelgroepverlaging voor laaggeschoolden.

Jongeren zullen voortaan tot 27 jaar en dit gedurende drie jaar gebruik kunnen maken van de regeling. Tijdens die drie jaar behouden ze een deel van hun werkloosheidsuitkering en is er een bijdragevermindering van 500 euro per maand.

Heffingen omhoog

De regering pakt ook de voordelige fiscale regimes van erfpacht en opstal aan, die soms worden gebruikt om minder registratierechten te betalen. De registratierechten op erfpacht gaan daarvoor omhoog van 0,2 naar 2 procent.

Ook komt er een verhoging van de roerende voorheffing die moet worden betaald op liquidatieboni. De heffing gaat eind 2014 van 10 naar 25 procent. verder zou het dubbel gebruik van de notionele intrestaftrek worden aangepakt.

Justitie zou overigens ook 7,5 miljoen euro extra krijgen voor de tweedelijnsbijstand, terwijl 0,5 miljoen euro wordt voorzien om de meerkost van de langere winteropvang te financieren. (Belga/TV/EA)

De regering plant ook eenmalige maatregelen om de schuldgraad van ons land onder de 100 procent te brengen. Daarbij is sprake van de verkoop van activa, al werden daarbij niet meer details vrijgegeven. Witte rook Na weken vergaderen over de begrotingscontrole kwam er vrijdagnacht witte rook uit de schoorsteen van de Lambermont, waar de premier, de vicepremiers en de ministers van Begroting en Financiën zich in conclaaf hadden teruggetrokken.De federale regering is het eens geraakt over extra structurele maatregelen van 0,3 procent van het bbp, ofwel zo'n 1 miljard euro. Eind vorig jaar werden er al maatregelen getroffen die zo'n 0,5 procent van het bbp vertegenwoordigen. Samen met de 0,2 procent besparingsinspanningen van de regio's, is er nu in totaal voor 1 procent van het bbp aan maatregelen genomen om het huishoudboekje in orde te krijgen. Achteraf benadrukten ze quasi allemaal dat ze een evenwichtig akkoord hebben bereikt. Volgens premier Elio Di Rupo respecteert de regering daarmee haar Europese engagementen, beschermt ze de koopkracht van de mensen en ondersteunt ze de KMO's.'Europa ernstig genomen' Volgens het programma dat de regering met Europa had afgesproken, moest ons land dit jaar het begrotingstekort terugschroeven tot 2,15 procent van het bbp. Begin deze week kreeg ze van de Europese Commissie echter het fiat om wat van haar traject af te wijken. Wel moest België in 2015 met een structureel evenwicht aanknopen, de overheidsschuld dit jaar onder de 100 procent krijgen en voor 1 procent structurele maatregelen nemen. Volgens minister van Financiën Koen Geens komt de regering uit op een nominaal tekort van 2,37 procent van het bbp. "We hebben in elk geval geprobeerd de boodschap die we van Europa hebben gekregen, zo ernstig mogelijk te nemen", zei de CD&V'er.'Evenwichtige oefening' Ook MR-vicepremier Didier Reynders meent dat de ploeg-Di Rupo haar engagementen tegenover de Europese Commissie nakomt. De structurele besparing met 1 procent noemde hij een "zeer forse evolutie". Open Vld-vicepremier Alexander De Croo stelde dat structureel besparen veel moeilijker is dan belastingen heffen. Hij had het over een "evenwichtige oefening die we kunnen verdedigen in Europa" en "waarmee we onze reputatie kunnen veiligstellen".De facto wervingsstop ambtenaren Tijdens het conclaaf kwam de regeringstop overeen 0,8 procent te besparen op de loonmassa van de ambtenaren, wat bijna zou neerkomen op een wervingsstop, met uitzondering van de veiligheidsdepartementen. Ook op de werkingsmiddelen van de ambtenaren wordt 1 procent bespaard. Daar moet elke overheidsdienst bekijken hoe ze die ingreep zal doorvoeren. Andere besparingsposten zijn Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en de NMBS. In de gezondheidszorg werd nog eens 166 miljoen euro gevonden, waardoor de reële groei dit jaar lager dan 1 procent - volgens sommigen lager dan 0,2 procent - uitvalt'Geen pijnlijke maatregelen' PS-vicepremier en minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx onderstreepte dat de maatregelen niet voelbaar zijn voor de patiënt en ook de koopkracht van de mensen niet aantasten. Ook haar cdH-collega Joëlle Milquet zei dat er "geen pijnlijke maatregelen" in het pakket zitten. De regering kan ook rekenen op een meevaller vanuit de Nationale Bank. Normaliter zouden de inkomsten uit de NBB 700 miljoen euro bedragen, maar dat bedrag zou nu nog 321 miljoen euro hoger liggen. Er is ook sprake van een verhoging van de accijnzen op tabak, een evergreen die bij elk begrotingsoverleg terugkomt.Zuurstof Om de economie wat meer zuurstof te geven, verlaagt de regering de roerende voorheffing van 25 naar 15 procent voor wie lange tijd investeert in kmo's. Concreet betekent dit dat wie start met een kmo of in een kmo investeert, de eerste twee jaar 25 procent roerende voorheffing moet betalen op het dividend. Het derde jaar daalt dat percentage tot 20 procent en vanaf het vierde jaar tot 15 procent. Een andere maatregel slaat op de aanpak van jongerenwerkloosheid, meer concreet voor laaggeschoolde jongeren. Het gaat om een uitbreiding van het Activa-plan in combinatie met een doelgroepverlaging voor laaggeschoolden. Jongeren zullen voortaan tot 27 jaar en dit gedurende drie jaar gebruik kunnen maken van de regeling. Tijdens die drie jaar behouden ze een deel van hun werkloosheidsuitkering en is er een bijdragevermindering van 500 euro per maand.Heffingen omhoog De regering pakt ook de voordelige fiscale regimes van erfpacht en opstal aan, die soms worden gebruikt om minder registratierechten te betalen. De registratierechten op erfpacht gaan daarvoor omhoog van 0,2 naar 2 procent. Ook komt er een verhoging van de roerende voorheffing die moet worden betaald op liquidatieboni. De heffing gaat eind 2014 van 10 naar 25 procent. verder zou het dubbel gebruik van de notionele intrestaftrek worden aangepakt. Justitie zou overigens ook 7,5 miljoen euro extra krijgen voor de tweedelijnsbijstand, terwijl 0,5 miljoen euro wordt voorzien om de meerkost van de langere winteropvang te financieren. (Belga/TV/EA)