Premier Charles Michel (MR) kwam in het parlement de Kamerleden, senatoren en Belgische Europarlementsleden uit eerste hand inlichten over de resultaten van de Europese top. Daar lag de focus afgelopen donderdag op de vluchtelingencrisis. De Europese leiders toonden zich verheugd over het actieplan dat de Commissie met Turkije onderhandeld heeft en verklaarden onder andere dat het toetredingsproces 'nieuw leven moet worden ingeblazen'.

Angela Merkel, REUTERS
Angela Merkel © REUTERS

Die regel in de conclusies van de Europese top doet bij de Belgische politieke partijen de wenkbrauwen fronsen, bleek maandag. Daar komt nog bovenop dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel zondag een bezoek aan Istanbul bracht en zich daar liet ontvallen dat Duitsland bereid is een nieuwe hoofdstuk in de toetredingsonderhandelingen te openen.

Het kan niet dat de vluchtelingen als pasmunt worden gebruikt op het diplomatieke schaakbord

Peter De Roover

'Het kan niet dat de vluchtelingen als pasmunt worden gebruikt op het diplomatieke schaakbord', waarschuwde N-VA-Kamerlid Peter De Roover. De vluchtelingencrisis verandert volgens hem niets aan de manier waarop de EU de toetredingsonderhandelingen moet aanpakken. 'Er is geen enkele reden om het proces nu te versoepelen of te versnellen', benadrukte De Roover. Hij meent dat de toestand waarin bepaalde bevolkingsgroepen zich bevinden en de stand van de persvrijheid de situatie in Turkije allerminst verbeterd hebben.

Hetzelfde geluid bij Open VLD en CD&V. Volgens Philippe De Backer (Open VLD) is het acquis communautaire - het geheel aan Europese rechten en plichten - 'geen vodje papier'. 'We moeten de twee dossiers van elkaar gescheiden houden.'

Ook al blijft Turkije een strategische partner van de EU, zei Steven Vanackere (CD&V), de toetredingscriteria mogen niet versoepeld worden naar aanleiding van de crisis.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan, Reuters
De Turkse president Recep Tayyip Erdogan © Reuters

Premier Michel liet verstaan dat aan de verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders geen resultaatsverbintenis hangt. 'We mogen niet naïef zijn: Turkije en het regime van president Recep Tayyip Erdogan hebben een eigen agenda. Turkije is voor ons belangrijk in de vluchtelingen- en veiligheidsdossiers. Erdogan grijpt die aan om een aantal zaken ter sprake te brengen in de relatie EU-Turkije.'

Dat samen met het bezoek van Merkel aan Turkije ook het gerucht circuleert dat de Commissie haar jaarlijkse voortgangsrapport over de toetredingsonderhandelingen tot na de Turkse verkiezingen van 1 november zal uitstellen, doet N-VA besluiten dat er een aantal 'ongelukkige signalen' worden uitgestuurd. 'De perceptie leeft dat er een contaminatie gaande is die niet deugt, het is dan ook heel belangrijk dat premier Michel dat hier heeft tegengesproken', besloot De Roover.

'Asielaanvraag onontvankelijk bij kwalitatieve opvang in eigen regio'

Pol Van Den Driessche , BELGA
Pol Van Den Driessche © BELGA

Intussen zei N-VA-senator Pol Van Den Driessche in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) in Genève dat 'een asielaanvraag voor een land in Europa onontvankelijk verklaard moet worden als er toegang was en is tot kwalitatieve opvang in de eigen regio'. De N-VA'er is voorzitter van de Belgische Groep in de IPU.

Van Den Driessche pleitte ook voor een andere invulling van het concept 'safe zones' waar afgewezen asielzoekers vanuit Europa naar toe gebracht worden. Hij verwijst naar de Britten die stellen dat de 'safe zones' zones zijn 'waar economische ontwikkeling mogelijk is én de kans bestaat om van daaruit een verdere transit te maken naar de landen van herkomst of, met een arbeidskaart, naar andere landen in de regio'.

'Dat maakt het mogelijk om nog steeds asiel aan te vragen in Europa. Maar wie afgewezen is, kan terug naar zo'n safe zone. Dat zou een terugkeerbeleid koppelen aan economische ontwikkeling', aldus Van Den Driessche. Hij wees erop dat de aan de gang zijnde exodus vanuit het Midden-Oosten en Afrika schadelijk is wegens de enorme braindrain voor die landen.

De vluchtelingenstroom naar West-Europa kan volgens de senator worden ingeperkt door een correcte toepassing van de Dublin-verordening, die bepaalt dat mensen worden opgevangen in het eerste Europese land dat zij binnenkomen en niet in het land van hun voorkeur, en door de kwalitatieve opvang van vluchtelingen in veilige landen van de regio van het Midden-Oosten. (Belga/KVDA)

Premier Charles Michel (MR) kwam in het parlement de Kamerleden, senatoren en Belgische Europarlementsleden uit eerste hand inlichten over de resultaten van de Europese top. Daar lag de focus afgelopen donderdag op de vluchtelingencrisis. De Europese leiders toonden zich verheugd over het actieplan dat de Commissie met Turkije onderhandeld heeft en verklaarden onder andere dat het toetredingsproces 'nieuw leven moet worden ingeblazen'. Die regel in de conclusies van de Europese top doet bij de Belgische politieke partijen de wenkbrauwen fronsen, bleek maandag. Daar komt nog bovenop dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel zondag een bezoek aan Istanbul bracht en zich daar liet ontvallen dat Duitsland bereid is een nieuwe hoofdstuk in de toetredingsonderhandelingen te openen. 'Het kan niet dat de vluchtelingen als pasmunt worden gebruikt op het diplomatieke schaakbord', waarschuwde N-VA-Kamerlid Peter De Roover. De vluchtelingencrisis verandert volgens hem niets aan de manier waarop de EU de toetredingsonderhandelingen moet aanpakken. 'Er is geen enkele reden om het proces nu te versoepelen of te versnellen', benadrukte De Roover. Hij meent dat de toestand waarin bepaalde bevolkingsgroepen zich bevinden en de stand van de persvrijheid de situatie in Turkije allerminst verbeterd hebben. Hetzelfde geluid bij Open VLD en CD&V. Volgens Philippe De Backer (Open VLD) is het acquis communautaire - het geheel aan Europese rechten en plichten - 'geen vodje papier'. 'We moeten de twee dossiers van elkaar gescheiden houden.' Ook al blijft Turkije een strategische partner van de EU, zei Steven Vanackere (CD&V), de toetredingscriteria mogen niet versoepeld worden naar aanleiding van de crisis. Premier Michel liet verstaan dat aan de verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders geen resultaatsverbintenis hangt. 'We mogen niet naïef zijn: Turkije en het regime van president Recep Tayyip Erdogan hebben een eigen agenda. Turkije is voor ons belangrijk in de vluchtelingen- en veiligheidsdossiers. Erdogan grijpt die aan om een aantal zaken ter sprake te brengen in de relatie EU-Turkije.' Dat samen met het bezoek van Merkel aan Turkije ook het gerucht circuleert dat de Commissie haar jaarlijkse voortgangsrapport over de toetredingsonderhandelingen tot na de Turkse verkiezingen van 1 november zal uitstellen, doet N-VA besluiten dat er een aantal 'ongelukkige signalen' worden uitgestuurd. 'De perceptie leeft dat er een contaminatie gaande is die niet deugt, het is dan ook heel belangrijk dat premier Michel dat hier heeft tegengesproken', besloot De Roover. Intussen zei N-VA-senator Pol Van Den Driessche in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) in Genève dat 'een asielaanvraag voor een land in Europa onontvankelijk verklaard moet worden als er toegang was en is tot kwalitatieve opvang in de eigen regio'. De N-VA'er is voorzitter van de Belgische Groep in de IPU. Van Den Driessche pleitte ook voor een andere invulling van het concept 'safe zones' waar afgewezen asielzoekers vanuit Europa naar toe gebracht worden. Hij verwijst naar de Britten die stellen dat de 'safe zones' zones zijn 'waar economische ontwikkeling mogelijk is én de kans bestaat om van daaruit een verdere transit te maken naar de landen van herkomst of, met een arbeidskaart, naar andere landen in de regio'. 'Dat maakt het mogelijk om nog steeds asiel aan te vragen in Europa. Maar wie afgewezen is, kan terug naar zo'n safe zone. Dat zou een terugkeerbeleid koppelen aan economische ontwikkeling', aldus Van Den Driessche. Hij wees erop dat de aan de gang zijnde exodus vanuit het Midden-Oosten en Afrika schadelijk is wegens de enorme braindrain voor die landen. De vluchtelingenstroom naar West-Europa kan volgens de senator worden ingeperkt door een correcte toepassing van de Dublin-verordening, die bepaalt dat mensen worden opgevangen in het eerste Europese land dat zij binnenkomen en niet in het land van hun voorkeur, en door de kwalitatieve opvang van vluchtelingen in veilige landen van de regio van het Midden-Oosten. (Belga/KVDA)