Geen tweede kans op een eerste indruk? 'Vrouwen die een diep uitgesneden bovenstuk dragen op de foto bij hun sollicitatiebrief, hebben vijf keer meer kans op een interview', kopte eind juni de Britse krant The Telegraph. Volgens een Frans onderzoek geldt dat niet alleen voor wie sales ambieert, maar ook voor administratieve functies, schrijft de krant. Ze bracht het nieuws daags voor de Appearance Matters Conference in Londen, een congres over de rol van het uiterlijk. Sevag Kertechian en Jean-François Amadieu (Sorbonne, Parijs) stelden daar hun bevindingen voor.
...

Geen tweede kans op een eerste indruk? 'Vrouwen die een diep uitgesneden bovenstuk dragen op de foto bij hun sollicitatiebrief, hebben vijf keer meer kans op een interview', kopte eind juni de Britse krant The Telegraph. Volgens een Frans onderzoek geldt dat niet alleen voor wie sales ambieert, maar ook voor administratieve functies, schrijft de krant. Ze bracht het nieuws daags voor de Appearance Matters Conference in Londen, een congres over de rol van het uiterlijk. Sevag Kertechian en Jean-François Amadieu (Sorbonne, Parijs) stelden daar hun bevindingen voor. De 'vijf keer meer' uit The Telegraph is op basis van hetzelfde Franse onderzoek in andere media, waaronder Het Laatste Nieuws, zelfs 'negentien keer meer'. Wat staat er in de originele, wetenschappelijke paper? Die zijn de auteurs nog volop aan het schrijven, laten ze per e-mail weten. Uit slides van de presentatie in Londen die ze ons toesturen, blijkt alvast dat de 'negentien keer meer' een interpretatiefout is van journalisten. Meer bloot geeft grofweg vijf keer meer kans, volgens de test van Kertechian en Amadieu. Voor twee soorten vacatures - verkoopster en administratief bediende - verstuurden ze telkens twee nagenoeg identieke sollicitatiebrieven met cv. In totaal voor tweehonderd vacatures, vierhonderd brieven dus. Op de ene brief stond een portretfoto van de kandidate mét diep decolleté, op de andere een foto met zedig decolleté. In totaal kwamen er 202 positieve reacties (51 procent). Voor de vacature 'administratief bediende' had de versie met diepe uitsnijding ruim vier keer meer succes dan die zonder, voor de vacature 'verkoopster' ruim vijf keer meer. En dat is zo gek nog niet, zegt arbeidspsychologe Nele De Cuyper (KU Leuven). 'Mooi zijn verhoogt je kans op succes. Dat is algemeen bekend en begint al heel vroeg', zegt De Cuyper. 'Gemiddeld krijgen mooie kindjes op school bijvoorbeeld meer aandacht en betere punten dan lelijke.' Ook wie zelfvertrouwen uitstraalt, heeft meer kans op slagen. 'Voor de aanwerver etaleert dat decolleté allicht schoonheid én zelfvertrouwen. Ik kan me best voorstellen dat het werkt, op voorwaarde dat het professioneel en stijlvol blijft.' Toch noemt De Cuyper de stelling eerder onwaar, want 'vijf keer meer is overdreven'. 'Schier onmogelijk zelfs', beklemtoont arbeidseconoom Stijn Baert (UGent), die zelf publiceert over discriminatie bij solliciteren. 'Geen enkel ander onderzoek rapporteert effecten van die ordegrootte', weet hij. Baert zette een studie op met uitsluitend mannen, en concludeert daaruit dat kandidaten met een 'gunstige' foto ruim een derde meer kans hebben op een positieve reactie dan kandidaten met een uitgesproken 'ongunstige' foto. 'Een klein maar reëel effect', zegt Baert. Groter is het effect volgens een gezagsvol Israëlisch onderzoek (2015) met 2656 vacatures. Dat geeft aan dat - op foto - aantrekkelijke mannen vaker worden uitgenodigd dan mannen zonder foto, zelfs dubbel zo vaak als 'lelijke' mannen. Maar opvallend: dat schoonheidseffect geldt niet bij vrouwen, lezen we in Management Science. Vrouwen zonder foto kregen significant meer positieve antwoorden dan vrouwen met foto. Meer dan 'lelijke', maar ook meer dan 'aantrekkelijke'. Bij de recruiters in het Franse onderzoek van Kertechian en Amadieu waren ongeveer de helft mannen en de helft vrouwen. (Tekst Jan Jagers)