'Het is verschrikkelijk als jongeren zich van het leven benemen. De cijfers van het aantal suïcidepogingen schetst de omvang van de problematiek nog scherper. Vandaar het belang van de hele preventiestrategie die werd en wordt uitgerold met scholen. We werken daarbij samen met een veertigtal spoedgevallendiensten. Als men op de spoeddienst met een suïcidepoging te maken krijgt, moet de situatie verder worden opgevolgd wanneer het kind naar huis vertrekt.

Ik ben ervan overtuigd dat het thema van de geestelijkegezondheidszorg de komende jaren nog aan belang zal winnen. Daarbij zijn terugbetaling van psychotherapie, de capaciteit van het aanbod en de organisatie van de eerstelijnszorg maar enkele van de zaken die aan de orde zijn. Ik hoop dat op het federale niveau middelen zullen worden gevonden voor de terugbetaling van psychotherapie.

Het klopt dat sommige suïcidepogingen en zelfdodingen eigenlijk knipperlichten zijn bij fenomenen in de samenleving. Die fenomenen hebben te maken met het uiteenvallen van gezinnen, de combinatie gezin-werk, en het verbrokkelen van de samenleving. Volgend jaar komt er een gezinsconferentie waarop deze en andere thema's aan bod zullen komen.

Maar toch moeten we beseffen dat de professionele hulpverlening niet voor alles een oplossing kan vinden. Kinderen en jongeren hebben behoefte aan nestwarmte. De maatschappij moet zorg voor kinderen en jongeren meer op zich gaan nemen. Ik denk dat we goed moeten nadenken over welke impact sommige maatschappelijke fenomenen op onze kinderen hebben.

Intussen moeten we blijvend bouwen aan de competenties rond psychologische ondersteuning in de eerste lijn. Nog voor het eind van dit jaar maak ik daarom één miljoen euro extra vrij voor de ambulante zorg van de kinder- en jongerenteams binnen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.'

'Het is verschrikkelijk als jongeren zich van het leven benemen. De cijfers van het aantal suïcidepogingen schetst de omvang van de problematiek nog scherper. Vandaar het belang van de hele preventiestrategie die werd en wordt uitgerold met scholen. We werken daarbij samen met een veertigtal spoedgevallendiensten. Als men op de spoeddienst met een suïcidepoging te maken krijgt, moet de situatie verder worden opgevolgd wanneer het kind naar huis vertrekt. Ik ben ervan overtuigd dat het thema van de geestelijkegezondheidszorg de komende jaren nog aan belang zal winnen. Daarbij zijn terugbetaling van psychotherapie, de capaciteit van het aanbod en de organisatie van de eerstelijnszorg maar enkele van de zaken die aan de orde zijn. Ik hoop dat op het federale niveau middelen zullen worden gevonden voor de terugbetaling van psychotherapie. Het klopt dat sommige suïcidepogingen en zelfdodingen eigenlijk knipperlichten zijn bij fenomenen in de samenleving. Die fenomenen hebben te maken met het uiteenvallen van gezinnen, de combinatie gezin-werk, en het verbrokkelen van de samenleving. Volgend jaar komt er een gezinsconferentie waarop deze en andere thema's aan bod zullen komen. Maar toch moeten we beseffen dat de professionele hulpverlening niet voor alles een oplossing kan vinden. Kinderen en jongeren hebben behoefte aan nestwarmte. De maatschappij moet zorg voor kinderen en jongeren meer op zich gaan nemen. Ik denk dat we goed moeten nadenken over welke impact sommige maatschappelijke fenomenen op onze kinderen hebben. Intussen moeten we blijvend bouwen aan de competenties rond psychologische ondersteuning in de eerste lijn. Nog voor het eind van dit jaar maak ik daarom één miljoen euro extra vrij voor de ambulante zorg van de kinder- en jongerenteams binnen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.'