Tot nu toe bleven de vorige acties van Extinction Rebellion beperkt tot kleine groepen, maar ditmaal werd de Royal Rebellion openbaar aangekondigd om zo nieuwe mensen te bereiken en te rekruteren. De organisatie hoopt op enkele honderden deelnemers. Door het publieke karakter van de actie is de kans groot dat de politie massaal aanwezig zal zijn om de actievoerders de doorgang te verhinderen. "We hebben contact gehad met de politie en die heeft gezegd dat we niet welkom zijn. We gaan zo dicht mogelijk proberen raken, maar er zijn meerdere scenario's", vertelt Jean Sobczak van Extinction Rebellion. Het doel van de actie is tweeledig. Ze hopen op een symbolische antwoord van koning Filip, zodat die ondanks zijn grondwettelijke beperking toch de klimatologische en ecologische noodtoestand uitroept. Daarnaast worden er tijdens de actie volksvergaderingen opgericht om over tien thema's te debatteren. "We debatteren tot de tien thema's behandeld zijn, en er wordt verwacht dat dit 24 uur kan duren", vertelt Linde Polfliet van Extinction Rebellion. "Artikel 23 in de grondwet, waarin burgers recht hebben op gezonde omgeving, moet worden ingewilligd. Met de volksvergaderingen willen we tonen dat het mogelijk is om tot oplossingen te komen. We zien het als een experiment voor een politiek alternatief." (Belga)

Tot nu toe bleven de vorige acties van Extinction Rebellion beperkt tot kleine groepen, maar ditmaal werd de Royal Rebellion openbaar aangekondigd om zo nieuwe mensen te bereiken en te rekruteren. De organisatie hoopt op enkele honderden deelnemers. Door het publieke karakter van de actie is de kans groot dat de politie massaal aanwezig zal zijn om de actievoerders de doorgang te verhinderen. "We hebben contact gehad met de politie en die heeft gezegd dat we niet welkom zijn. We gaan zo dicht mogelijk proberen raken, maar er zijn meerdere scenario's", vertelt Jean Sobczak van Extinction Rebellion. Het doel van de actie is tweeledig. Ze hopen op een symbolische antwoord van koning Filip, zodat die ondanks zijn grondwettelijke beperking toch de klimatologische en ecologische noodtoestand uitroept. Daarnaast worden er tijdens de actie volksvergaderingen opgericht om over tien thema's te debatteren. "We debatteren tot de tien thema's behandeld zijn, en er wordt verwacht dat dit 24 uur kan duren", vertelt Linde Polfliet van Extinction Rebellion. "Artikel 23 in de grondwet, waarin burgers recht hebben op gezonde omgeving, moet worden ingewilligd. Met de volksvergaderingen willen we tonen dat het mogelijk is om tot oplossingen te komen. We zien het als een experiment voor een politiek alternatief." (Belga)