Nu zijn mondmaskers in openbaar vervoer, winkels en bepaalde andere plaatsen maar verplicht vanaf 12 jaar. Als de epidemiologische situatie verslechtert, adviseren de experten van de Risk Assessment Group dus om die leeftijd te verlagen. Dat staat in een rapport. In het vijfde leerjaar zitten kinderen vanaf 10 jaar.

De experts zeggen in hun nieuwe advies dat de balans van voor- en nadelen voor die maatregel doorweegt naar de voordelen als de viruscirculatie wijdverspreid is en dat mogelijk komt door een virusmutatie die gemakkelijker overdraagbaar is.

Vanaf welke drempeloverschrijding de maatregel moet worden toegepast, is nog niet duidelijk. Daarover zal het overlegcomité moeten beslissen, zegt een woordvoerster van gezondheidsinstituut Sciensano.

Scholen sluiten, mag voor de experts maar de laatste oplossing zijn. Wel stellen ze een aantal strengere maatregelen voor om meteen toe te passen. Grote groepen kinderen binnenskamers bijeenbrengen voor activiteiten zoals sport- of kunstlessen, zou verboden moeten worden, vinden ze. Voor huiswerkklassen en voor- en naschoolse opvang kan wel een uitzondering worden gemaakt.

Ook de quarantaineregels moeten voor de experts scherper nu de besmettelijkere variant opduikt. Zo stellen ze voor om kinderen die naast een besmet kind zaten in de klas of tijdens de lunch, voortaan als hoogrisicocontacten te beschouwen. Dat betekent dat ook die kinderen in quarantaine zouden moeten en een test moeten ondergaan. Om die gevallen zo beperkt mogelijk te houden, wijzen de experts op het belang van vaste zitplaatsen.

Over de vraag of leerlingen in het lager onderwijs mondmaskers zouden moeten dragen in de klassen, is er geen consensus in de expertengroep. Sommigen zijn voor omdat ze bijvoorbeeld denken dat de ventilatie in de meeste klassen niet goed genoeg is, anderen zijn dan weer tegen omdat de voordelen volgens hen niet opwegen tegen de mogelijke nadelen.

Nu zijn mondmaskers in openbaar vervoer, winkels en bepaalde andere plaatsen maar verplicht vanaf 12 jaar. Als de epidemiologische situatie verslechtert, adviseren de experten van de Risk Assessment Group dus om die leeftijd te verlagen. Dat staat in een rapport. In het vijfde leerjaar zitten kinderen vanaf 10 jaar. De experts zeggen in hun nieuwe advies dat de balans van voor- en nadelen voor die maatregel doorweegt naar de voordelen als de viruscirculatie wijdverspreid is en dat mogelijk komt door een virusmutatie die gemakkelijker overdraagbaar is. Vanaf welke drempeloverschrijding de maatregel moet worden toegepast, is nog niet duidelijk. Daarover zal het overlegcomité moeten beslissen, zegt een woordvoerster van gezondheidsinstituut Sciensano. Scholen sluiten, mag voor de experts maar de laatste oplossing zijn. Wel stellen ze een aantal strengere maatregelen voor om meteen toe te passen. Grote groepen kinderen binnenskamers bijeenbrengen voor activiteiten zoals sport- of kunstlessen, zou verboden moeten worden, vinden ze. Voor huiswerkklassen en voor- en naschoolse opvang kan wel een uitzondering worden gemaakt. Ook de quarantaineregels moeten voor de experts scherper nu de besmettelijkere variant opduikt. Zo stellen ze voor om kinderen die naast een besmet kind zaten in de klas of tijdens de lunch, voortaan als hoogrisicocontacten te beschouwen. Dat betekent dat ook die kinderen in quarantaine zouden moeten en een test moeten ondergaan. Om die gevallen zo beperkt mogelijk te houden, wijzen de experts op het belang van vaste zitplaatsen. Over de vraag of leerlingen in het lager onderwijs mondmaskers zouden moeten dragen in de klassen, is er geen consensus in de expertengroep. Sommigen zijn voor omdat ze bijvoorbeeld denken dat de ventilatie in de meeste klassen niet goed genoeg is, anderen zijn dan weer tegen omdat de voordelen volgens hen niet opwegen tegen de mogelijke nadelen.