Robert Voorhamme zat al in de raden van bestuur van zowel de Artesis Hogeschool als de Universiteit Antwerpen (UA). Bovendien was hij van 2003 tot 2012 onderwijsschepen in het Antwerpse stadsbestuur, waar hij niet enkel bekendstond voor zijn strijd tegen het dreigende capaciteitstekort in het basisonderwijs maar ook pleitte voor een betere doorstroming tussen het secundair en hoger onderwijs. Dat laatste wordt nu een van de voornaamste bekommernissen van Voorhamme als associatievoorzitter, naast de integratie van een aantal hogeschoolopleidingen in de universiteit en de verdere uitbouw van het hoger beroepsonderwijs, dat door middel van een intensieve samenwerking tussen de Antwerpse onderwijspartners jongeren gerichter moet klaarstomen voor de arbeidsmarkt. "Samenwerking is absoluut het sleutelwoord", aldus Voorhamme in eerste reactie op zijn mandaat. "Alleen zo kunnen we Antwerpen nog meer op de kaart zetten als studentenstad. Daarom willen we ook nauwer samenwerken met het stadsbestuur op het vlak van economie, cultuur en maatschappelijke dienstverlening. Maar we moeten ook wegen op de Vlaamse overheid, want een sterke aanwezigheid in Brussel is noodzakelijk met het oog op een coherente belangenbehartiging." Tot de Antwerpse associatie horen naast de Universiteit Antwerpen ook de Hogere Zeevaartschool, Artesis Hogeschool, Plantijn Hogeschool en Karel de Grote-Hogeschool. (MVL)

Robert Voorhamme zat al in de raden van bestuur van zowel de Artesis Hogeschool als de Universiteit Antwerpen (UA). Bovendien was hij van 2003 tot 2012 onderwijsschepen in het Antwerpse stadsbestuur, waar hij niet enkel bekendstond voor zijn strijd tegen het dreigende capaciteitstekort in het basisonderwijs maar ook pleitte voor een betere doorstroming tussen het secundair en hoger onderwijs. Dat laatste wordt nu een van de voornaamste bekommernissen van Voorhamme als associatievoorzitter, naast de integratie van een aantal hogeschoolopleidingen in de universiteit en de verdere uitbouw van het hoger beroepsonderwijs, dat door middel van een intensieve samenwerking tussen de Antwerpse onderwijspartners jongeren gerichter moet klaarstomen voor de arbeidsmarkt. "Samenwerking is absoluut het sleutelwoord", aldus Voorhamme in eerste reactie op zijn mandaat. "Alleen zo kunnen we Antwerpen nog meer op de kaart zetten als studentenstad. Daarom willen we ook nauwer samenwerken met het stadsbestuur op het vlak van economie, cultuur en maatschappelijke dienstverlening. Maar we moeten ook wegen op de Vlaamse overheid, want een sterke aanwezigheid in Brussel is noodzakelijk met het oog op een coherente belangenbehartiging." Tot de Antwerpse associatie horen naast de Universiteit Antwerpen ook de Hogere Zeevaartschool, Artesis Hogeschool, Plantijn Hogeschool en Karel de Grote-Hogeschool. (MVL)