Herman De Bode is een overtuigd Vlaams-nationalist. Zo is hij medeauteur van het Warandemanifest, dat in 2005 pleitte voor de splitsing van het land. Dat werd niet overal op applaus onthaald en leidde tot zijn gedwongen terugtreden als topman van adviesbureau McKinseyBenelux. In de Warandegroep leerde hij Jan Jambon kennen, toen de voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging en algemeen directeur van Bank Card Company, uitgever van kredietkaarten. Later ontmoette hij tijdens lezingen naar aanleiding van het Warandemanifest N-VA-voorzitter Bart De Wever. Er werden hechte vriendschapsbanden gesmeed, die tot op vandaag standhouden.
...