Volgens het ontwerp zou de Europese begroting volgend jaar 142 miljard euro in financiële engagement en bijna 136 miljard euro in effectieve betalingen belopen. Dat komt neer op iets meer dan 1 procent van het bruto nationaal inkomen van de Europese Unie. In de praktijk worden de uitgaven in vergelijking met 2013 met grosso modo zes procent (6,0 pct in engagementen en 5,8 pct in betalingen) teruggeschroefd. Twee uitgaveposten nemen wel toe. Zo stijgen de uitgaven voor de versterking van de concurrentiekracht en de tewerkstelling met 3,3 procent, deels omdat de Commissie reeds 3,6 miljard van de 6 miljard euro wil vrijmaken die in de volgende meerjarenbegroting is voorzien voor de strijd tegen jeugdwerkloosheid. De administratieve uitgaven nemen ook toe, maar dat ligt volgens de Commissie aan het toenemend aantal gepensioneerden en de toetreding van Kroatië. Eurocommissaris voor Begroting Janusz Lewandowski erkende woensdag dat de Commissie de ontwerpbegroting heeft goedgekeurd omdat het Europees verdrag haar nu eenmaal verplicht om dat voor 1 juli te doen. Er moet echter voorbehoud aangetekend worden bij de hele oefening, want ook op Europees niveau zorgt de begroting dezer dagen voor heel wat kopzorgen. Zo is het ontwerp voor 2014 gebaseerd op de meerjarenbegroting van 960 miljard euro in engagementen die vanaf dat jaar in werking moet treden. Over dat financiële kader voor de periode tot 2020 hebben het Europees Parlement en de lidstaten nog steeds geen vergelijk gevonden. Het parlement bestrijdt de cijfers niet, maar eist meer flexibiliteit en meer uitzicht op Europese inkomsten. Daarnaast gaat de ontwerpbegroting er ook van uit dat beide instellingen op tijd een oplossing vinden voor het tekort van ongeveer 11 miljard euro in de begroting van 2013. (Belga)

Volgens het ontwerp zou de Europese begroting volgend jaar 142 miljard euro in financiële engagement en bijna 136 miljard euro in effectieve betalingen belopen. Dat komt neer op iets meer dan 1 procent van het bruto nationaal inkomen van de Europese Unie. In de praktijk worden de uitgaven in vergelijking met 2013 met grosso modo zes procent (6,0 pct in engagementen en 5,8 pct in betalingen) teruggeschroefd. Twee uitgaveposten nemen wel toe. Zo stijgen de uitgaven voor de versterking van de concurrentiekracht en de tewerkstelling met 3,3 procent, deels omdat de Commissie reeds 3,6 miljard van de 6 miljard euro wil vrijmaken die in de volgende meerjarenbegroting is voorzien voor de strijd tegen jeugdwerkloosheid. De administratieve uitgaven nemen ook toe, maar dat ligt volgens de Commissie aan het toenemend aantal gepensioneerden en de toetreding van Kroatië. Eurocommissaris voor Begroting Janusz Lewandowski erkende woensdag dat de Commissie de ontwerpbegroting heeft goedgekeurd omdat het Europees verdrag haar nu eenmaal verplicht om dat voor 1 juli te doen. Er moet echter voorbehoud aangetekend worden bij de hele oefening, want ook op Europees niveau zorgt de begroting dezer dagen voor heel wat kopzorgen. Zo is het ontwerp voor 2014 gebaseerd op de meerjarenbegroting van 960 miljard euro in engagementen die vanaf dat jaar in werking moet treden. Over dat financiële kader voor de periode tot 2020 hebben het Europees Parlement en de lidstaten nog steeds geen vergelijk gevonden. Het parlement bestrijdt de cijfers niet, maar eist meer flexibiliteit en meer uitzicht op Europese inkomsten. Daarnaast gaat de ontwerpbegroting er ook van uit dat beide instellingen op tijd een oplossing vinden voor het tekort van ongeveer 11 miljard euro in de begroting van 2013. (Belga)