De EU-landen kregen in 1999 twaalf jaar de tijd om de kooien voor legkippen aan te passen. Volgens de betrokken richtlijn moet elke kip voldoende ruimte hebben om te nestelen, te scharrelen en te slapen. Per dier moet er een oppervlakte van minsten 750 vierkante centimeter voorzien zijn. Omdat eind vorig jaar duidelijk werd dat vijftien landen de deadline van 1 januari niet zouden halen, startte de Commissie een inbreukprocedure maar werd ook een overgangsperiode ingevoerd. Om massale kippenslachtingen te vermijden, werd een regeling uitgewerkt die de handel in eieren afkomstig van kippen in oude, klassieke kooien aan banden legt. De kippenkwekers in België zijn sindsdien massaal hun kooien aan het verbouwen. Eerder dit jaar zorgde dit voor een forse stijging van de eierprijzen. Eind juli loopt de overgangsperiode af. Intussen loopt de inbreukprocedure die de Europese Commissie gestart is gewoon door. Vandaar het met redenen omkleed advies dat donderdag verstuurd werd. Volgens Eric Van Tilburgh van de afdeling Dierenwelzijn van Volksgezondheid lopen de aanpassingen aan de klassieke kooien goed. "We rekenen er nog altijd op dat tegen 1 augustus alles in orde is", zegt hij. Omdat veel kwekers hun verbouwingen uitstellen tot het laatste moment, verwacht Van Tilburgh in juli "een flessenhals in de slachterijen". (KAV)

De EU-landen kregen in 1999 twaalf jaar de tijd om de kooien voor legkippen aan te passen. Volgens de betrokken richtlijn moet elke kip voldoende ruimte hebben om te nestelen, te scharrelen en te slapen. Per dier moet er een oppervlakte van minsten 750 vierkante centimeter voorzien zijn. Omdat eind vorig jaar duidelijk werd dat vijftien landen de deadline van 1 januari niet zouden halen, startte de Commissie een inbreukprocedure maar werd ook een overgangsperiode ingevoerd. Om massale kippenslachtingen te vermijden, werd een regeling uitgewerkt die de handel in eieren afkomstig van kippen in oude, klassieke kooien aan banden legt. De kippenkwekers in België zijn sindsdien massaal hun kooien aan het verbouwen. Eerder dit jaar zorgde dit voor een forse stijging van de eierprijzen. Eind juli loopt de overgangsperiode af. Intussen loopt de inbreukprocedure die de Europese Commissie gestart is gewoon door. Vandaar het met redenen omkleed advies dat donderdag verstuurd werd. Volgens Eric Van Tilburgh van de afdeling Dierenwelzijn van Volksgezondheid lopen de aanpassingen aan de klassieke kooien goed. "We rekenen er nog altijd op dat tegen 1 augustus alles in orde is", zegt hij. Omdat veel kwekers hun verbouwingen uitstellen tot het laatste moment, verwacht Van Tilburgh in juli "een flessenhals in de slachterijen". (KAV)