Dat de Commissie een positief oordeel zou vellen over het begrotingsbeleid van de verzamelde Belgische overheden lag in de lijn der verwachtingen. Al voor de zomer keurde ze het herstelplan dat eerder was ingediend goed. Dat maakte meteen de weg vrij voor 5,9 miljard euro aan subsidies uit het Europees herstelfonds, bestemd voor de ondersteuning van meer dan honderd investerings- en hervormingsprojecten. In de ontwerpbegroting werd dit plan nog eens aangehaald, met daar bovenop de verwijzing naar enkele federaal gefinancierd projecten ter waarde van 328 miljoen euro, een investeringsenveloppe van 1 miljard euro (over drie jaar) en een transformatiefonds van 750 miljoen euro. Ook het Vlaams relanceplan - Vlaamse Veerkracht - en een investeringsimpuls van 100 miljoen euro die nog voortvloeit uit het regeerakkoord van de Vlaamse regering kregen een vermelding.

De begroting beantwoordt zo aan de Europese aanbeveling om met investeringen het herstel te financieren, zegt de Commissie woensdag. Wel wordt ons land gevraagd om de verschillende steunmaatregelen regelmatig te beoordelen op hun efficiëntie en indien nodig aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Ook de andere Europese aanbevelingen - onder meer het garanderen van de houdbaarheid van de begroting op middellange termijn en het bevorderen van een duurzaam en 'inclusief'herstel - worden nageleefd. De Commissie herinnert wel nog eens aan het belang van groeibevorderende maatregelen, in de eerste plaats om de groene en digitale transitie te ondersteunen. 'De maatregelen die in de ontwerpbegroting worden aangekondigd liggen in de lijn van de aanbeveling, al zijn ze klein qua omvang', luidt het.

De begrotingsanalyse past in de opstart van het zogenaamd Europees Semester. Met het 'herfstpakket' dat de Commissie woensdag heeft voorgesteld, is het startschot gegeven voor die jaarlijkse weerkerende coördinatie van het begrotings-, economische en sociaal beleid van de EU en de 27 lidstaten. In die context is ook het risico op macro-economische onevenwichten tegen het licht gehouden. Wat België betreft, is er volgens de Commissie geen verdere analyse nodig, al wijst ze erop dat door de coronacrisis zowel de overheids- als de private schulden nog zijn toegenomen en in de gaten gehouden moeten worden.

Dat de Commissie een positief oordeel zou vellen over het begrotingsbeleid van de verzamelde Belgische overheden lag in de lijn der verwachtingen. Al voor de zomer keurde ze het herstelplan dat eerder was ingediend goed. Dat maakte meteen de weg vrij voor 5,9 miljard euro aan subsidies uit het Europees herstelfonds, bestemd voor de ondersteuning van meer dan honderd investerings- en hervormingsprojecten. In de ontwerpbegroting werd dit plan nog eens aangehaald, met daar bovenop de verwijzing naar enkele federaal gefinancierd projecten ter waarde van 328 miljoen euro, een investeringsenveloppe van 1 miljard euro (over drie jaar) en een transformatiefonds van 750 miljoen euro. Ook het Vlaams relanceplan - Vlaamse Veerkracht - en een investeringsimpuls van 100 miljoen euro die nog voortvloeit uit het regeerakkoord van de Vlaamse regering kregen een vermelding. De begroting beantwoordt zo aan de Europese aanbeveling om met investeringen het herstel te financieren, zegt de Commissie woensdag. Wel wordt ons land gevraagd om de verschillende steunmaatregelen regelmatig te beoordelen op hun efficiëntie en indien nodig aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Ook de andere Europese aanbevelingen - onder meer het garanderen van de houdbaarheid van de begroting op middellange termijn en het bevorderen van een duurzaam en 'inclusief'herstel - worden nageleefd. De Commissie herinnert wel nog eens aan het belang van groeibevorderende maatregelen, in de eerste plaats om de groene en digitale transitie te ondersteunen. 'De maatregelen die in de ontwerpbegroting worden aangekondigd liggen in de lijn van de aanbeveling, al zijn ze klein qua omvang', luidt het. De begrotingsanalyse past in de opstart van het zogenaamd Europees Semester. Met het 'herfstpakket' dat de Commissie woensdag heeft voorgesteld, is het startschot gegeven voor die jaarlijkse weerkerende coördinatie van het begrotings-, economische en sociaal beleid van de EU en de 27 lidstaten. In die context is ook het risico op macro-economische onevenwichten tegen het licht gehouden. Wat België betreft, is er volgens de Commissie geen verdere analyse nodig, al wijst ze erop dat door de coronacrisis zowel de overheids- als de private schulden nog zijn toegenomen en in de gaten gehouden moeten worden.